Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Konference o budoucnosti Evropy

Praha 14 v rámci naplňování místní Agendy 21 patří mezi městské části, které umožňují účast veřejnosti na rozhodování a plánování, a to s cílem podpořit trvalý postup k udržitelnému rozvoji na místní, ale i regionální úrovni. Nyní městská část zapojuje své občany do celoevropské debaty, kterou představuje Konference o budoucnosti Evropy.

Jedná se o  vůbec první podobnou akci celoevropského významu, jejímž cílem je zapojit co nejširší evropskou veřejnost do  debaty o budoucím směřování ,starého kontinentu‘. Řada evropských států proto organizuje různorodé platformy pro diskuse s občany. Cílem je sbírat podněty, sdílet postřehy a pomáhat tak utvářet naši společnou budoucnost.

Městská část Praha 14 v souvislosti s tímto evropským dialogem a při příležitosti Světového dne životního prostředí OSN (5. června 2022) připravila pro své obyvatele celou řadu akcí pod společným názvem „Klima – a co s tím?“:

Etur

Zveřejněno: 13. května 2022