Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Kotlíkové dotace 2021+

Využijte jedinečnou možnost získání dotace na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů vyrobených před 1. 3. 2000 (bez emisní třídy)!
Na kotle vyměněné před 1. 1. 2021 se dotace nevztahuje!

Tato dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny domácností (kterou tvoří důchodci, sociálně slabí, studenti apod.), s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

Dotace bude poskytována v maximální výši 95% ze způsobilých výdajů dle druhu nového zdroje s povinnou 5% spoluúčastí žadatele, a to:

plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč
tepelná čerpadla všech typů max. 130 000  Kč
kotel na biomasu výhradně se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000 Kč

Cílem této dotace je poskytnout pomoc těm, kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy a tím by nestihli výměnu kotle do 1. září 2022, která je povinná ze zákona o ochraně ovzduší, a tím by se vystavili možnosti pokuty v desítkách tisíc korun.

Hl. m. Praha nabízí zájemcům o tuto dotaci možnost předběžné registrace vyplněním a zasláním DOTAZNÍKU (DOTAZNÍK KE STAŽENÍ). Vyplněný dotazník zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu posta@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky: IDDS 48ia97h.

Více info na Kotlíkové dotace 2021+.

Zveřejněno: 6. prosince 2021