Život na Praze 14

Kulturní centrum

V sobotu 23. června 2007 bylo slavnostně otevřeno společné kulturní centrum městských částí Praha – Dolní Počernice a Praha 14.

Kulturní centrum se nachází v rekonstruovaném objektu bývalého pivovaru, který je součástí památkově chráněného zámeckého areálu v Dolních Počernicích, jehož historie sahá až do roku 1751.

Zřízení kulturního centra bylo financováno ze strukturálních fondů EU, státního rozpočtu, ze zdrojů hl. m. Prahy a MČ Praha – Dolní Počernice.

Kulturní centrum bude sloužit k pořádání kulturních, společenských, charitativních a firemních akcí, konferencí, besed, lze jej též využít ke klubové, přednáškové a vzdělávací činnosti. Součástí rekonstruovaného pivovaru je restaurace Léta páně.

 

kult_centrum_dp