Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

MŠ Lehovec

Logopedická třída

V Mateřské škole Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 bude od září 2015 otevřena nová třída pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami. K zápisu je nutné přinést doporučení ze školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠ – www.skolicka-lehovec.com.

Napsat komentář