Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Mezigenerační setkání

V naší školce seznamujeme děti s okolním světem tak, aby dítě vidělo, slyšelo, cítilo a prožívalo.
Proto, když jsme dostali od paní ředitelky nabídku, abychom šli do Domova pro seniory v Bojčenkově ulici a zapojili se tak do mezigeneračních aktivit společnosti Mezi námi, ani na chvíli jsme nezaváhali a s radostí ji přijali. Důležité je, aby si děti „zažily“ i stáří jiných osob než jen z vlastní rodiny, přijaly to a respektovaly.
A tak jsme jedno úterý vyrazili za babičkami a dědečky, jak jim říkáme. Děti byly zpočátku trochu rozpačité, přece jen to nebyli jejich vitální prarodiče. Koneckonců i babičky a dědečkové byli poněkud neklidní a v očekávání, jak bude setkání probíhat. Naštěstí bezprostřednost a zvídavost dětí zvítězila. Když jim koordinátorka projektu nabídla výtvarnou činnost, děti se s chutí vrhly do společného tvoření.
Bylo úžasné se na ně dívat! Někdo si padl do noty hned a tak probíhala živá a zvídavá konverzace. Někdo byl naopak opatrnější a vyčkával. Nicméně zapojil se každý. A fungovalo to. Potkali se ti nejmenší s těmi nejstaršími a nenudili se.
To byl začátek našeho setkávání, vždy poslední úterý v měsíci. V přípravě aktivit jsme se střídali s koordinátorkou projektu a koordinátorkou aktivit Domova pro seniory. Na závěr školního roku děti dokonce předvedly svým novým přátelům hudebně-dramatické a taneční vystoupení.
Už teď víme, že budeme v tomto projektu pokračovat, protože i od rodičů našich dětí máme pozitivní reakce. Děti doma o návštěvách v Domově pro seniory vyprávěly, což znamená, že to, co zažily, na ně velmi zapůsobilo.
I v tomto školním roce se tedy budeme opět setkávat. A již se těšíme na společné chvíle s těmi nejstaršími, kterým naše děti dokáží vykouzlit úsměv na tváři a probudit v nich zájem o dění kolem sebe.

MŠ Obláček

Zveřejněno: 20. září 2019

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...