Život na Praze 14

Metropolitní plán

Od 16. dubna 2018 se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Do jeho projednávání se občané mohli i sami zapojit – při tzv. společném jednání a tzv. veřejném projednání.

  • Zveřejnění návrhu MP určeného ke společnému jednání – 16. dubna 2018.
  • Možnost seznámení s návrhem v tištěné podobě ve výstavních prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) v termínu od 27. 4. do 27. 7. 2018
  • Společné jednání se uskutečnilo 27. 6. 2018 v Průmyslovém paláci (Výstaviště 67, Praha 7).
  • Lhůta pro podání připomínek k návrhu (na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy byla od 27. 6. do 26. 7. 2018).

Dokumentace návrhu je k nahlédnutí na webu Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu, v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní plán).

Zájemci si mohou prostudovat i Úvodní rozvahu k Metropolitnímu plánu – 2018.

Plán je plně digitální a dá se snadno prohlížet i na webu IPR PRAHA. Na tomto webu jsou k dispozici také podrobné návody, jak „číst“ Metropolitní plán a instruktážní videa.

Informační kontejner IPR Praha na Praze 14

V termínu od 20. 6. do 21. 6. 2018 byl u stanice metra Černý Most umístěn pojízdný informační kontejner IPR Praha, ve kterém pracovníci IPR Praha odpovídali na otázky místních obyvatel.

Více o aktivitách pořádaných IPR Praha na webech: plan.iprpraha.cz a metropolitniplan.praha.eu

Zastupitelstvo MČ PRAHA 14 projednalo na svém 15. zasedání dne 19. 6. 2018 připomínky MČ Praha 14 k návrhu Metropolitního plánu:

Připomínka č. 1
Připomínky č. 2 – č. 8
Připomínka č. 9
Připomínka č. 10

metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.

plan.iprpraha.cz

Stránky IPR Praha, který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení aktuální verze plánu on-line, celý návrh plánu plán ke stažení, harmonogram pořizování, související dokumenty, posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků, časté otázky.

praha.camp

Stránky Centra Architektury a městského plánování (CAMP), který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program pro seznámení se s plánem i další témata týkající se architektury, urbanismu a územního rozvoje Prahy.

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/

Stránky Odboru územního rozvoje hl. m. Prahy, který je pořizovatelem Metropolitního plánu. Najdete zde oficiální návrh plánu ke stažení včetně odkazů na úřední oznámení.

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání Metropolitního plánu.