Život na Praze 14

Začala instalace nového dopravního značení

10.8.2021
Začala instalace nového dopravního značení

Městská část Praha 14 začala s umisťováním nového dopravního značení a s dalšími úpravami, které souvisejí se změnou dopravního režimu na Jahodnici, v Jiráskově čtvrti a v ulicích Tálínská a Hodějovská. „Již letos v dubnu jsme zveřejnili plány jednotlivých úprav, které vycházely z projednání s dotčenými orgány, mj. s Policií ČR i s občany. Následně jsme obdrželi ještě několik připomínek od místních lidí, kterým se silniční správní úřad (Odbor dopravy ÚMČ Praha 14) snažil maximálně vyhovět. Samozřejmě – mimo jiné i z bezpečnostních důvodů nelze vyhovět všem a všemu, výsledkem je proto kompromis. Nový dopravní režim začala realizační firma vyznačovat tento týden,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

K úpravám značení se městská část rozhodla mimo jiné i v reakci na četné podněty obyvatel. Dotčenou lokalitu zužovalo především bezohledné překračování povolené rychlosti v okolí domů, nedostatek parkovacích míst či živelné parkování bránící výjezdům ze vrat, případně průjezdu popelářů nebo vozů integrovaného záchranného systému. Cílem opatření, která městská část nechala připravit a následně o nich její zástupci debatovali s místními na dvou veřejných projednáních, bylo jednoznačně určit, kde se smí a kde nesmí parkovat nebo rozšířit obytné zóny a zóny 30. „Úpravami zvyšujeme bezpečnost chodců, maximalizujeme množství parkovacích míst a zklidňujeme dopravu. Nové vyznačení parkovacích míst umožní parkovat i tam, kde to ze zákona o provozu na pozemních komunikacích dříve nebylo možné,“ dodal místostarosta Hukal.

Máte-li v souvislosti s prováděnými změnami dotazy, kontaktujte prosím pracovníky Odboru dopravy ÚMČ Praha 14 (Pavla.safrankova@praha14.cz, Karoly.Pallagi@praha14.cz).

Zveřejněno: 10. 8. 2021

Předešlé aktuality

Během srpna bude TSK opravovat vozovku v Poděbradské

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 10. srpna 2024 opravu části komunikace Poděbradská, a to vozovku ve směru do centra v úseku od ulice Na Obrátce k tramvajové zastávce "Nademlejnská". Bude provedena výměna povrchu vozovky na 320 m dlouhém úseku. Odfrézována bude vozovka v tloušťky do 10 cm s následnou náhradou z živičného povrchu, dále dojde k opravě uličních vpustí a napojení odvodnění a obrub, a rovněž dojde i k lokální sanaci vybraných míst a na závěr bude realizováno nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách: 1. etapa: 10. 8. – 21. 8. 2024: bude uzavřen pravý jízdní pruh

Zveřejněno: 18.7.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Letní Čtrnáctka: nová porce čtení z městské části

Distribuce tištěného vydání letní Čtrnáctky začne začátkem prázdnin, elektronická verze je k dispozici již nyní. Na stránkách aktuálního čísla časopisu naleznete tipy, jak v létě trávit volný čas nejen v Praze 14, informace o dětí v centru Plechárna na Černém Mostě či článek o dalším ročníku projektu Corrency - systému na podporu lokální ekonomiky, jehož prostřednictvím radnice finančně podpoří sportovní a zájmové kroužky pro děti. Přejeme krásné a pohodové léto!

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Připomínáme: od 1. 7. platí nový stavební zákon

Připomínáme, že dne 1. 7. 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 přispěje na volnočasové aktivity dětí. Opět pomocí Corrency

Praha 14 se podruhé v řadě zapojí do systému Corrency – projektu zaměřeného na podporu lokální ekonomiky. Tentokrát jeho prostřednictvím přispěje na volnočasové aktivity dětí, respektive podpoří místní poskytovatele těchto služeb. Na svém červnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé městské části. „Uvědomujeme si, že náklady na kroužky a další volnočasové aktivity stále rostou. A nejen tyto náklady. Našim cílem je pomoci rodičům s touto finanční zátěží, motivovat k zapojení rodiny, které by si jinak financování aktivit nemohly dovolit a podpořit jednotlivce a lokální organizace, jež se u nás o volný čas dětí starají. Vyčlenili jsme na to 1 milion korun,“ uvedl starosta Prahy

Zveřejněno: 27.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality