Život na Praze 14

Začala instalace nového dopravního značení

10.8.2021
Začala instalace nového dopravního značení

Městská část Praha 14 začala s umisťováním nového dopravního značení a s dalšími úpravami, které souvisejí se změnou dopravního režimu na Jahodnici, v Jiráskově čtvrti a v ulicích Tálínská a Hodějovská. „Již letos v dubnu jsme zveřejnili plány jednotlivých úprav, které vycházely z projednání s dotčenými orgány, mj. s Policií ČR i s občany. Následně jsme obdrželi ještě několik připomínek od místních lidí, kterým se silniční správní úřad (Odbor dopravy ÚMČ Praha 14) snažil maximálně vyhovět. Samozřejmě – mimo jiné i z bezpečnostních důvodů nelze vyhovět všem a všemu, výsledkem je proto kompromis. Nový dopravní režim začala realizační firma vyznačovat tento týden,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

K úpravám značení se městská část rozhodla mimo jiné i v reakci na četné podněty obyvatel. Dotčenou lokalitu zužovalo především bezohledné překračování povolené rychlosti v okolí domů, nedostatek parkovacích míst či živelné parkování bránící výjezdům ze vrat, případně průjezdu popelářů nebo vozů integrovaného záchranného systému. Cílem opatření, která městská část nechala připravit a následně o nich její zástupci debatovali s místními na dvou veřejných projednáních, bylo jednoznačně určit, kde se smí a kde nesmí parkovat nebo rozšířit obytné zóny a zóny 30. „Úpravami zvyšujeme bezpečnost chodců, maximalizujeme množství parkovacích míst a zklidňujeme dopravu. Nové vyznačení parkovacích míst umožní parkovat i tam, kde to ze zákona o provozu na pozemních komunikacích dříve nebylo možné,“ dodal místostarosta Hukal.

Máte-li v souvislosti s prováděnými změnami dotazy, kontaktujte prosím pracovníky Odboru dopravy ÚMČ Praha 14 (Pavla.safrankova@praha14.cz, Karoly.Pallagi@praha14.cz).

Zveřejněno: 10. 8. 2021

Předešlé aktuality

Informace o novinkách na Plechárně a v jejím okolí

Na základě dotazů občanů si dovolujeme doplnit informace o připravovaných novinkách v okolí volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě. Už před několika týdny byl z levého horního rohu oploceného areálu (u hl. dveří do budovy Plechárny) odstraněn altánek s dětským koutkem, který byl již starý a kvalitativně nevyhovoval. Místo něj na jaře v této části venkovní plochy „vyroste“ moderní kontejnerová kavárna, která bude vedle kávy nabízet i kvalitní občerstvení. Aktuálně se v souvislosti s touto akcí připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Provozovatelem nové kavárny bude společnost Grabneta, s. r. o., která již nyní za využití plochy městské části odvádí nájem. Děti o „svůj“ koutek nepřijdou.

Zveřejněno: 30.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Adventní koncert v Galerii 14

Vánoce klepou na dveře! Přijďte nasát vánoční atmosféru do Galerie 14 ve středu 13. prosince 2023 od 18.30 hodin. Vystoupí soubor UNIQUE QUARTET. Zazní skladby od A. Dvořáka, B. Bartóka, Á. Piazolly a směs koled. Vstup volný. Zveřejněno: 28. listopadu 2023

Zveřejněno: 28.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Lokální fórum na Černém Mostě II

Přemýšlíte někdy nad tím, kde se vidíte za deset let? Plánujete, jak toho dosáhnout? Stejné otázky si nyní klade i městská část Praha 14 – jen se jimi zabývá v širším kontextu a chce do toho zapojit veřejnost. Příští rok končí platnost stávajícího strategického plánu městské části, a proto se již nyní zabýváme tvorbou nového. Od začátku roku 2023 realizujeme projekt s názvem ‚Strategie udržitelného rozvoje 25+‘, který má za cíl definovat směr, jakým se bude Čtrnáctka ubírat další desetiletí. Chceme společně s vámi, místními obyvateli, vytvořit nový strategický plán, který bude fungovat, brát v úvahu dlouhodobou udržitelnost a zejména

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zimní údržba silnic, ulic a chodníků v Praze 14

Při péči o komunikace v zimním období Praha 14 postupuje podle plánu zimní údržby, schváleného radou MČ pro období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024. „Samozřejmě, jak už bylo mnohokrát řečeno, ne všechny místní plochy, chodníky a komunikace spravuje městská část. Řada z nich spadá pod Magistrát hl. m. Prahy, potažmo pod TSK hl. m. Prahy, jejichž zástupci odpovídají za sjízdnost a schůdnost vlastněných či svěřených komunikací,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v městské části v gesci. Při zimní údržbě se postupuje od těch nejdůležitějších tahů po ty nejméně vytížené. Přehled jednotlivých komunikací a jejich správců najdete na k tomu

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace ke stávce učitelů – 27. 11. 2023

Do stávky učitelů, která je ohlášena na pondělí 27. 11. 2023, se zapojí i zaměstnanci některých základních a mateřských škol v Praze 14. Informace o tom, která zařízení budou s ohledem na situaci v tento den uzavřena, zákonní zástupci naleznou na webových stránkách jednotlivých stávkujících škol. Výňatek ze stanoviska Ministerstva školství ČR Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stávkovat tedy může jakýkoliv zaměstnanec školy, i její ředitel, který je rovněž zaměstnancem. Při ohlášení stávky (ze zákona nejpozději tři pracovní dny před stávkou) ředitel školy dle obdržených informací posoudí, zda je možné zajistit v daný den výchovu a vzdělávání alespoň

Zveřejněno: 24.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dopravní omezení v Hloubětíně

Upozorňujeme občany, že v termínu od 27. 11. do 19. 12. 2023 bude Technická správa komunikací provádět modernizaci dopravního značení v ulicích Průmyslová, Kbelská a Kolbenova. Z tohoto důvodu dojde na uvedených místních komunikací ch k postupným uzavírkám částí jízdních pruhů v obou směrech. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 23. listopadu 2023    

Zveřejněno: 23.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality