Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

zdroj ilustračního obrázku: https://www.mesec.cz/pr-clanky/jak-si-bezpecne-sporit-penize/

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2021

Vážení občané,

na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2021. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém zasedání dne 23. 6. 2022.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 22. 6. 2022:

  • na odbor řízení ekonomiky a školství městské části Praha 14, odd. rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2021 (tabulky a komentáře) k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě
  • elektronicky na adresu: Sarka.Tesarova@praha14.cz

Návrhy a připomínky k Závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2021 lze rovněž uplatnit ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Úplné znění návrhu Závěrečného účtu městské části Praha 14 je zveřejněno na internetových stránkách a na úřední desce.

Jiří Zajac
starosta MČ Praha 14

Zveřejněno: 8. června 2022