Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Kruhový objezd na Hutích

Nový kruhový objezd na Hutích

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) aktuálně pracuje na vyznačení malé okružní křižovatky ve stávající křižovatce ulic Budovatelská a Sicherova na Hutích. Hlavním důvodem úpravy je potřeba zvýšit v místě bezpečnost pěších, což byl i opakovaný požadavek místních obyvatel.

 

Při původní podobě křižovatky mnoho vozidel nedodržovalo maximální povolenou rychlost, chodci navíc museli při přecházení překonávat nebezpečně dlouhý přechod (tři jízdní pruhy).

 

Nově upravená křižovatka mimo jiné zlepší i najíždění od zástavby Panorama Kyje na Budovatelskou a bude fungovat v podobném režimu jako okružní křižovatka ulic Cíglerova a Za Černým mostem. „Přechod pro chodce nově povede jen přes dva pruhy. Budou také odstraněny zpomalovací prahy. Vozidla zpomalí přirozené tím, že najedou na kruhový objezd,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

Zveřejněno: 3. 5. 2021