Život na Praze 14

Nový most přes Rokytku

15.12.2020
Nový most přes Rokytku

Městská část Praha 14 v prosinci dokončila rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za nový. Souběžně s těmito pracemi na místě probíhala i akce Magistrátu hl. m. Prahy – realizace protipovodňových opatření.

„Původní most byl ve špatném technickém stavu, jeho výměna již byla nezbytná. S přípravnými pracemi jako byly například přeložky inženýrských sítí, jsme začali v březnu, s vlastní rekonstrukcí, respektive s bouráním starého mostu a výrobou nového, v dubnu,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v městské části na starosti dopravu.

S ohledem na náročnost a rozsah investiční akce musela radnice v místě zásadně omezit automobilovou dopravu – ul. Hodějovská byla neprůjezdná, pěší mohli využívat provizorně vybudované přemostění. „Rád bych touto cestou místním obyvatelům poděkoval za trpělivost, uvědomuji si, že to pro ně byly náročné měsíce,“ řekl místostarosta Hukal.

Samostatnou kapitolu v rámci rekonstrukce mostu představovala jeho doprava. „Tři mostní nosníky, každý o 35 tunách, cestovaly až z Tovačova jako tři nadměrné náklady. Celá akce se odehrála v létě – včetně naložení u výrobce a transportu přes celou republiku trvala pouhých 30 hodin,“ dodal místostarosta Hukal. Na tyto práce postupně navázaly další – například usazení říms a mostních křídel, vybudování vozovky, chodníků včetně jejich napojení, kamenného obložení části mezi korytem řeky a samotným mostem či instalace zábradlí. Součástí akce byla i rekonstrukce křižovatky ulic Hodějovská a Za Rokytkou. „V současné době pracujeme na podkladech pro získání stavebního povolení na rekonstrukci zbývající části ulice Za Rokytkou. Realizace prací závisí na finančních možnostech městské části v následujícím období. Do budoucna se počítá i s úpravou ulice Hodějovská,“ uvedl místostarosta Hukal.

Výměna mostu a rekonstrukce výše zmíněné křižovatky si vyžádala 20,6 milionu korun. Z toho 18 milionů bylo uhrazeno z dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, zbývající částku pokryla městská část ze svého rozpočtu. „Splácíme dluh na pražských mostech po celém území hlavního města. Most byl dlouhá léta
ve špatném stavu, přitom po něm vede páteřní cyklotrasa A25 a je důležitý i pro místní obyvatele z ulice Za Rokytkou. Zároveň jsme při té příležitosti opravili i inženýrské sítě,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Díky aktivitě hlavního města Prahy došlo také k realizaci protipovodňových opatření na Rokytce. Koryto říčky bylo rozšířeno, zpevněno kameny a vznikl i suchý poldr, který místní obyvatelé využívají jako louku k procházkám. „Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Ing. Petr Hlubuček.

K shlédnutí video z přepravy mostních nosníků z Tovačova

Zveřejněno: 15. 12. 2020

Předešlé aktuality

Bezpečnější přechod pro chodce v ulici Slévačská

Upozorňujeme občany, že v období od 9. do 31. října 2023 bude realizátorská firma realizovat bezpečnější přechod pro chodce v ulici Slévačská před křižovatkou s ulicí Vizírská. V rámci akce se bude opravovat přechod pro chodce a přilehlé chodníkové nároží. Doprava v místě bude vedena vždy jedním jízdním pruhem, což může v dopravní špičce způsobit kratší kolony vozidel v obou směrech. Akci realizuje TSK z programu BESIP TSK. Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 26. září 2023

Zveřejněno: 26.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zdravotní vycházka pro seniory

Centrum volného času Stárneme ve zdraví sdružujíc všechny seniory z Prahy a okolí srdečně zve 6. října na výlet z Kyjí do Dolních Počernic. Sraz je v 9 hodin před Úřadem městské části Praha 14 (Bratří Venclíků 1073/8). Zajímavosti na trase: Rozhledna Doubravka Přírodní park Klánovice - Čihadla Přírodní rezervace V Pískovně Nejmenší pražská rozhledna Geologická zahrada Zámek a zámecký park Dolní Počernice Počernický rybník Stravování: Možnost občerstvení v závěru vycházky v zámecké restauraci Léta páně. Přineste si vlastní hůlky. Pokud je nemáte, zapůjčíme na vyžádání. Na akci je třeba se dopředu nahlásit! Hlásit se můžete na tel. 736 140 434. V případě

Zveřejněno: 25.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Turistický pochod kolem Prahy 14

Tradiční turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“ se koná v sobotu 14. října 2023. Start na malý okruh je od 8.30 do 15 hodin a na velký okruh od 8.30 do 12 hodin před restaurací Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 1137. Při pochodu budete mít příležitost zastavit se na několika zajímavých místech naší městské části: v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích můžete absolvovat prohlídku této starobylé kulturní památky v 9, 10 a v 11 hodin, dále bude na trase od 10.30, 11.30 a 12.30 hodin připravena návštěva společnosti Coca-Cola. V parku zámečku v Hostavicích v Pilské ulici se

Zveřejněno: 20.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kurzy sebeobrany pro občany MČ P14 zdarma

Městská část Praha 14 pořádá v rámci programu prevence kriminality kurzy managementu osobní bezpečnosti pro občany. Lekce proběhnou ve volnočasovém centru H55 vždy 1x týdně, pod vedením zkušených lektorů teoretického a sebeobranného systému Krav Maga. Kurz je pro občany ZDARMA. Více informací naleznete na speciální stránce u nás na webu.

Zveřejněno: 19.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Částečná uzavírka jízdního pruhu na Chlumecké

Upozorňujeme občany, že v termínu od 4. do 25. října 2023 dojde  z důvodu provádění výstavby přemostění komunikace ulice Chlumecká, v úseku Broumarská – Vodňanská,  k částečné uzavírce jízdního pruhu ve směru z centra. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 15. září 2023

Zveřejněno: 15.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Začala výstavba polyfunkčního domu na Černém Mostě

Výstavba polyfunkčního domu u stanice metra Černý Most byla zahájena. Prostranství je nyní oplocené a do dvou let by měl být projekt hotov. Budova nabídne nejen desítky bytů, ale také kontaktní místo úřadu či nejmodernější pobočku Městské knihovny v Praze. Dopravní omezení: Přestože městská část i realizátor udělají vše pro to, aby dopady stavby na okolní prostředí byly co nejmenší, určitá nezbytná omezení si práce vyžádají. Vozidla převážející zeminu a další stavební technika budou na místo zajíždět ulicí Bryksova a koridorem vedoucím kolem fontány u stanice metra a bývalé budovy Komerční banky. Pravidelné páteční farmářské trhy budou tímto opatřením dotčeny minimálně

Zveřejněno: 14.9.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality