Život na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka vás provází po zajímavých místech Prahy 14. Od prvního zastavení u stanice metra B Hloubětín vás stezka dále zavádí do Kyjí, přes Jahodnici do Hostavic a na Černý Most k oblasti Hutí. Celková délka trasy je 11,7 kilometru.

Zastavení deváté…

V Pískovně

V Pískovně

V Pískovně

Motivem pro vyhlášení přírodní rezervace V Pískovně byla snaha zachovat mokřadní společenstva v zatopené pískovně a na loukách v povodí Rokytky a zároveň zachovat významné hnízdiště ptactva. Lokalita je přírodní rezervací ev. č. 1209 na území hlavního města Prahy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.