Život na Praze 14

RŮZNÉ

Ohleduplné parkování

Situací, ve kterých o životě a smrti rozhodují pouhé minuty, se denně odehrává nespočet. Nejvíce o tom vědí policisté, záchranáři a hasiči, stejně jako o tom, jakou roli v tomto rozhodování hraje lidská bezohlednost. Řeč je o nebezpečném parkování – respektive zanechávání aut v místech, kde brání průjezdu záchranářské techniky. Proto hasiči v Praze a Středočeském kraji zahájili v loňském roce společný projekt s názvem “3 metry k životu”, kterým chtějí upozornit na špatnou průjezdnost v sídlištních aglomeracích.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro samosprávu, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Hasiči tak reagují na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha pro požární techniku je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12m (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení. Nástupní plocha slouží v případě potřeby pro ustavení většinou výškové techniky, která je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 – 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky.

Aktuální informace o projektu jsou uveřejňovány na sociálních sítích – Facebooku a Instagramu: Parkuji ohleduplně – 3 metry k životu.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...