Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Omezení provozu úřadu MČ Praha 14

Omezení provozu ÚMČ

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, dochází od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (prodlouženo do 20. 11. 2020) k omezení rozsahu úředních hodin pro veřejnost takto:

Pondělí: od 13 do 18 hodin
Středa: od 13 do 18 hodin

Zároveň žádáme všechny klienty, aby v uvedeném období omezili osobní návštěvu úřadu na řešení pouze nezbytných záležitostí a přednostně využívali písemný, elektronický či telefonický kontakt.

Klientům, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu, bude umožněn přístup do budovy i mimo uvedené úřední hodiny (v objektu Bří Venclíků 1073 budou v těchto případech vyzvedávat dotčení pracovníci úřadu klienty ve vestibulu objektu).

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti bude v uvedeném období probíhat výlučně prostřednictvím podatelny úřadu.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 9. října 2020