Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Svoz odpadu - zlepšování služeb, zdroj: https://www.kovok-kontejnery.cz/typy-kontejneru/velkoobjemovy-kontejner

Omezení VOK

Koronavirová krize ovlivní i rozsah některých služeb poskytovaných hl. m. Prahou. Kvůli propadu v příjmech město nebude moci financovat přistavování stejného počtu velkoobjemových kontejnerů (VOK) a kontejnerů na bioodpad, jak byli lidé zvyklí. V období od 1. ledna do 31. července 2021 magistrát v Praze 14 zajistí 41 VOK z původních 88. Co se bioodpadu týká, lze po celý letošní i příští rok počítat maximálně s 11 kontejnery.  Snížen bude i počet mobilních sběrných dvorů v naší městské části – z původních čtyř na dva. O tom, v jakém rozsahu bude hl. m. Praha služby poskytovat ve druhém pololetí letošního roku, zatím nebylo rozhodnuto. Přistavování VK a kontejnerů na bioopad ze systému MČ Praha 14 zůstává bez změny, resp. bez snižování objemu služeb.

Upozorňujeme, že sběrné dvory coby alternativa k VOK budou občanům nadále k dispozici bez omezení. Hl. m. Praha rovněž ve spolupráci s Pražskými službami lidem nabízí možnost odložit dosud funkční, zachovalé či takřka nové věci, a to aktuálně ve dvou sběrných dvorech – v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi). Zachovalý nábytek, vybavení domácnosti, sportovní potřeby, knížky či hračky jsou následně nabízeny on-line prostřednictvím aplikace praho.nevyhazujto.cz – nejdříve charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším partnerským organizacím, poté veřejnosti. Bližší informace k projektu jsou k dispozici na webu reuse.praha.eu.

Služby sběrných dvorů zůstávají zachovány i v pro možnost odkládání bioodpadu, a to na sběrném místě pro bioodpad v ul. Dřevčická v Praze 10 (omezení 250 kg na osobu za měsíc) a v kompostárně ve Slivenci (250 kg na osobu za měsíc). Svoz rostlinného bioodpadu (více o nové službě na stránkách bioodpad.praha.eu) si každý vlastník nemovitosti může objednat (ceny se řídí vyhláškou 15/2019 Sb. hl. m.). Aktuálně má v Praze hnědou popelnici již více než 13 800 majitelů domů, bytů či chat. Sezónní svoz se provádí od 1. 4. do 30. 11. příslušného roku.

Bez omezení v roce 2021 zůstávají tyto služby:

  • svoz směsného komunálního odpadu (černé popelnice);
  • další nakládání se směsným odpadem;
  • svoz bioodpadu rostlinného původu (hnědé popelnice);
  • další nakládání s rostlinným bioodpadem pocházejícím z hnědých nádob,
  • pravidelný úklid veřejných stanovišť tříděného odpadu;
  • provoz sběrných dvorů;
  • provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a provoz sběrného místa bioodpadu v Praze 10;
  • svoz nebezpečných složek komunálního odpadu;
  • svoz lékáren na území města;
  • Svoz jedlých (potravinářských olejů prostřednictvím sběrných nádob.

Zveřejněno: 23. 12. 2020