Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

zdroj ilustračního obrázku: http://www.corahb.cz/archiv-aktualit/oprava-vozovky-pred-prodejnou-v-havlickove-brode/

Oprava Broumarské

Další frekventovanou místní komunikací, kterou čeká oprava, je ulice Broumarská. Práce provede její správce, tedy Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Rekonstrukce začíná zítra, tedy 2. listopadu 2020. Dokončení této fáze oprav se předpokládá v prosinci.

„Rekonstrukce se týká úseku od křížení s ul. Vajgarská po křižovatku ulic Broumarská a Cíglerova. Bude rozdělena do tří etap, přičemž v prvních dvou etapách se práce dotknou i vedení zastávek MHD. Žádáme obyvatele, aby sledovali dopravní značení,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má dopravu v městské části v gesci.

Téměř po celou dobu oprav bude průběžně omezován provoz v jednotlivých pruzích ulice Broumarská – podle toho, v jaké části komunikace se bude aktuálně pracovat. Ve směru od Černého Mostu auta pojedou objížďkou přes ulice Sklenská a Vajgarská, v opačném směru povede provoz pouze po Broumarské. „Kdo bude potřebovat do polikliniky Bioregena, může k ní odbočit i z tohoto směru, dál se přes Sklenskou do Broumarské však nedostane,“ vysvětluje místostarosta Hukal. Autobusová zastávka Vajgarská (linky 110, 171 a 181) ve směru k Černému Mostu bude dočasně umístěna do zálivu před křižovatku ulice Broumarská a Ocelkova, autobusy linky 224 jedoucí ve směru od kyjského nádraží budou zastavovat v ulici Tálínské před křižovatkou s Vajgarskou.

Oprava vozovky spočívá v odstranění stávajícího povrchu technologií 3D frézování, v lokální sanaci a vysprávce trhlin v podkladní vrstvě. Na vozovce budou nově použity nízkohlučné povrchy. Dále dojde k vyrovnání obrub, nezbytné opravě chodníku, úpravě zeleně a obnově vodorovného dopravního značení.

Oprava komunikace Broumarská 1. ETAPA.
Oprava komunikace Broumarská 2. ETAPA.
Oprava komunikace Broumarská 3. ETAPA.

Zveřejněno: 1. 11. 2020