Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Bikepark na Jahodnici se otevře s drobným zpožděním

Otevření bikeparku se o pár dní posunulo

Kvůli přívalovým dešťům, které v minulých dnech potrápily mnoho krajů, Prahu nevyjímaje, musela MČ Praha 14 o pár dní posunout plánovaný termín zpřístupnění nového bikeparku na Jahodnici (za TJ Kyje). V areálech tohoto typu je běžné, že při prudkých lijácích dochází k drobnějším poškozením, které je třeba operativně řešit. V případě jahodnického parku navíc svou roli sehrálo i to, že zeleň ještě nestačila natolik vyrůst, aby zadržovala vodu a zpevnila svahy. Kromě oprav poničených překážek a dalších ploch v parku aktuálně probíhají zabezpečovací a sanační práce. Pokud vše půjde podle plánu, ve středu 7. 7. by se měl začít odstraňovat plot, který brání vstupu na pozemek – pak bude areál volně přístupný veřejnosti. Sledujte prosím web a Facebook městské části, kde budeme o dalším vývoji informovat.

Zveřejněno: 2. 7. 2021