Život na Praze 14

Podjezd by měl být otevřen po 10. 12.

2.12.2022
Podjezd by měl být otevřen po 10. 12.

Uzavření železničních podjezdů, které souvisí s aktuálně prováděnou modernizací tratě Mstětice – Praha – Vysočany, dlouhodobě trápí zejména obyvatele Hutí. Jako velký problém lidé vnímají především uzavření podjezdu mezi ulicemi Svatojánská a K Viaduktu, které se navíc oproti původnímu harmonogramu protáhlo. Podle posledních informací od zhotovitele stavby, společnosti Subterra, bude 8. 12. 2022 v podjezdu položen provizorní asfaltový povrch a po 10. 12. by měl být viadukt otevřen. „Využívat jej budou moci pěší a omezeně i vozidla, přičemž omezení se bude týkat zejména tranzitní dopravy. Na nedávném veřejném projednání, na němž se řešilo i toto téma, řada lidí žijících v oblasti poukazovala na velkou dopravní zátěž v obytných zónách způsobenou právě tranzitem, resp. řidiči, kteří si tudy za běžných okolností zkracují cestu. Zazněly požadavky na zachování průjezdu pouze pro rezidenty. Zákon o provozu na pozemních komunikacích však slovo rezident nezná, proto jsme hledali jiný způsob, jak vyhovět. Podařilo se nám dohodnout dočasné umístění dopravního značení, které umožní průjezd obyvatelům Hutí a Rajské zahrady, integrovanému záchrannému systému, případně řidičům, kteří do oblasti jedou za účelem poskytování služeb – například opravářům, údržbářům, zásilkovým službám či taxikářům. Na všechny tyto situace pamatuje dodatková tabulka ‚dopravní obsluha‘, která bude u podjezdu umístěna spolu se značkou B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v Praze 14 ve své gesci.

Nutno dodat, že připravované otevření podjezdu, nebude finální. Na jaře se pracovníci realizační firmy na místo vrátí, aby dokončili přeložku plynovodu a vodovodu, což si vyžádá další uzavírku. „Uvědomujeme si, jak složitá situace pro místní je a nebereme ji na lehkou váhu. I proto na leden plánujeme další veřejné projednání, na němž se bude dopravní situace v oblasti řešit. Termín projednání včas zveřejníme,“ dodala místostarostka Tománková.

Další podchod / podjezd pod železnicí je v ulici K Hutím. Průchod pro pěší je již umožněn bez omezení, možnost průjezdu aut bude patrně obnovena nejdříve v květnu 2023 (ve stejném režimu jako před rekonstrukcí). Co se týká podchodu za prodejnou Mountfield, resp. za ulicí Skorkovská, ten dosud slouží pouze pro pěší. Přestože momentálně průchod možný je, nelze jej doporučit kvůli nezpevněnému, bahnitému terénu. Dle zhotovitele stavby zvažuje hlavní město Praha, potažmo Správa železnic, na místo položit provizorní štěrkový povrch či drť.

Investorem modernizace trati a všech s ní souvisejících prací je Správa železnic.

Zveřejněno: 2. 12. 2022

 

Předešlé aktuality

Aktuální informace k povinnosti zřízení datových schránek

ÚMČ Praha 14 zveřejňuje informace Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR týkající se datových schránek. Naleznete je na následujících odkazech: Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné, nová povinnost zůstala jen subjektům vedeným v registru osob (Ministerstvo vnitra ČR) Od roku 2023 všichni podnikatelé s datovou schránkou (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Zveřejněno: 6.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Kde byste si přáli květnou louku? Napište nám

Také jste propadli kouzlu květnatých luk? Jsou krásné, voňavé a mají jemný romantický punc. Z populárního trendu posledních let se již brzy budou moci těšit i obyvatelé Prahy 14. „A nejen to. Uvítáme, když nám lidé sami sdělí, kde by si květnatou louku přáli. Návrhy posoudíme a tam, kde to bude možné – ať už z hlediska vlastnictví pozemku či z hlediska financí – květnaté louky vysejeme. Budeme také moc rádi, když se pak lidé alespoň drobně zapojí do údržby květinových ploch,“ řekl radní Prahy 14 Ing. Karel Med, který má v gesci životní prostředí v městské části. Tipy, kde by to květnaté louce „slušelo“,

Zveřejněno: 6.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Statistické šetření Životní podmínky 2023

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (Životní podmínky 2023). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Únorová Čtrnáctka

Únorové vydání měsíčníku Čtrnáctka je vytištěné a míří do poštovních schránek. Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost. Vedle obecnějších informací o bezpečnostní situaci v Praze 14 si můžete přečíst text o aktivitách prevence kriminality městské části či rozhovor s ředitelkou místního obvodního ředitelství městské policie. Upozorňujeme také na inzerát na volná místa na úřadě, výzvu k zasílání tipů, kde byste si v Praze 14 přáli květné louky nebo na veřejnou sbírku na generální opravu kyjských varhan. Již nyní si vydání můžete přečíst v elektronické verzi. Přejeme příjemné počtení a hezké únorové dny. Zveřejněno: 31. 1. 2023

Zveřejněno: 31.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Komunitní zahrada na Černém Mostě?

Jak by se vám líbila komunitní zahrada u Centra Černý Most? Centrum Černý Most ve spolupráci s organizací Kokoza zvažuje na svých pozemcích vznik komunitních zahrad. Budete se chtít zapojit do dění v komunitní zahradě? Chtěli byste zde pěstovat bylinky či rajčata, mít možnost odnést svůj bioodpad do kompostéru, kde z něj vznikne poklad, který využijete pro své pěstování? Nebo hledáte místo k setkávání se sousedy, pro odpočinek i zábavu? Stačí, když vyplníte tento krátký dotazník. Děkujeme. Zveřejněno: 26. ledna 2023

Zveřejněno: 26.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Euroklíče nově poskytuje i Praha 14

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Slouží k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K vydání Euroklíče je potřeba platný občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Euroklíč vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bratří Venclíků 1072, 4. patro, Po a St: 7:30 – 12:00 hodin a 13:00 – 18.00 hodin. Na území MČ Praha 14 jsou eurozámkem osazena WC na těchto místech: Obchodní centrum Černý Most, Hobby market Hornbach, Hypermarket Makro. Zveřejněno: 25. 1. 2023

Zveřejněno: 25.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality