Život na Praze 14

POLYFUNKČNÍ DŮM ČESKOBRODSKÁ

Umístění: kat. území Hostavice, Českobrodská ulice

Investor: GARTAL Českobrodská s.r.o., Kovářská 2537/5, 19000 Praha

Projektant: Ing. arch. Tomáš Pavlas, Na Vrážku 503, Zadní Třebaň

Objekt: dvě podzemní a pět nadzemních podlaží

HPP: 7,1 tis m2

Kapacita: 6,5 tis m2 obytné plochy (68 bytových jednotek), 571 m2 komerční plochy

Parkování: 94  parkovacích stání v podzemí a 14 parkovacích stání na povrchu

Stavební povolení, změna stavby před dokončením 2019