Život na Praze 14

POLYFUNKČNÍ DŮM NA ROHU ULIC ANNY ČÍŽKOVÉ A PODĚBRADSKÁ

Umístění: kat. území Hloubětín, na rohu ulic Anny Čížkové a Poděbradská

Investor: Monika Konhefr, V Lukách 2795/7, Praha 9

Projektant: Hofman architekti, Dejvická 27, Praha 6

Objekt: tři nadzemní a dvě podzemní podlaží

Bydlení: 1-3 nadzemní podlaží; 8 bytových jednotek, 8 ateliérů

Parkování: 17 parkovacích stání v 2. suterénu, 3 stání v ulici Anny Čížkové

Služby: dvě obchodní jednotky v 1. podzemním podlaží

Vydáno územní rozhodnutí 2017
Vydáno stavební povolení 2019, probíhá realizace