Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Pomoc pro cizince

Přišli jste do České republiky a nerozumíte česky? Potřebujete pomoc při tlumočení na úřadech? Nevíte, jestli nájemní nebo pracovní smlouva, kterou podepisujete, je v pořádku? Cítíte se osamělí a nevidíte východisko ze své situace? Vaše dítě ve škole nestíhá a hledáte pro něho doučování? Nevíte, jak požádat o přechodný nebo trvalý pobyt? Chcete, aby vaše dítě mělo české kamarády, ale nevíte, jak tomu pomoci? Chcete se naučit česky? Rádi byste požádali o sociální dávky, ale nevíte, jestli na ně máte nárok? Hledáte práci, ale nevíte, kde a jak začít?
Pokládáte si stejné nebo podobné otázky, ale nevíte kam se obrátit?
Kontaktujte nás: info@inbaze.cz
Adresa: Inbáze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353, www.inbaze.cz

EN:
Have you just arrived to the Czech Republic and do you not speak Czech? Do you need a translator to go with you to Czech authorities? Are you not sure if the employment contract or the lease contract, you are going to sign, is okay? Are you feeling lonely and not sure how to deal with it? Is your kid behind in the school, and you are looking for somebody to tutor him or her? Are you not sure how to ask for a temporary or a permanent residence? Do you want for your kid to have Czech friends and do you not know how to help her / him? Would you like to learn Czech? Would you like to ask for benefits, but are you not sure if you are eligible for it? Are you looking for a job, but are you not sure how to start?

Are you asking yourself these kind of questions but do you not know where to go for help?
Contact us: info@inbaze.cz
Address: Inbáze z.s., Legerova 357/50, 120 00 Prague 2, Phone: 739 037 353, www.inbaze.cz

Další jazykové mutace: ES, GRO, IT, PT, RU, UK

Zveřejněno: 16. 3. 2021