Život na Praze 14

Poskytovatelé sociálních služeb v Praze 14

 

Poskytovatel Služby Pro koho Webové stránky
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 pečovatelská služba; Domov pro seniory Bojčenkova senioři; lidé se zdravotním postižením www.cckp9.cz
Diakonie Církve bratrské osobní asistence; Centrum denních služeb; chráněné bydlení lidé se zdravotním postižením www.cb.cz/diakonie/cerny-most
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z. ú. Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek; Nízkoprahový klub Pacifik; sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi lidé se zdravotním postižením; děti a mládež; rodiny s dětmi www.motylek.org
Jahoda, o. p. s.  Nízkoprahový klub Jahoda; Nízkoprahový klub Džagoda; Terén Jahoda děti a mládež www.jahoda.cz
Neposeda, z. ú. NZDM Autobus; Terénní program Křižovatka děti a mládež; senioři; lidé ohrožení sociálním vyloučením www.neposeda.org
Bona, o. p. s. Terénní tým pro Prahu 14 lidé se zkušeností s duševním onemocněním www.bona-ops.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. odborné sociální poradenství cizinci www.opu.cz/cs
Integrační centrum Praha o. p. s. odborné sociální poradenství cizinci www.icpraha.com
Dětské centrum Paprsek Denní stacionář; Domov pro osoby se zdravotním postižením; odlehčovací služba; náhradní rodinná péče lidé se zdravotním postižením www.dcpaprsek.org
Pokud hledáte jinou sociální službu, doporučujeme využít Registr poskytovatelů sociálních služeb (mpsv.cz).