Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Pozor na přechodech!

Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně – tentokrát se městská část rozhodla zapůsobit přímo na chodce.

„Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí auto. Proto se nyní pouštíme i do osvěty pěších,“ řekl místostarosta MČ Praha 14 Ing. Petr Hukal, do jehož gesce spadá doprava v městské části.

Zatím pilotně na dvou místech – před stanicí metra Rajská zahrada a u tramvajového obratiště na Lehovci – nechala radnice na vstupní prostory přechodů pro chodce namalovat výstražné piktogramy. „Jsou jimi symboly mobilního telefonu a sluchátek, samozřejmě přeškrtnuté. Důvod je zřejmý. S nepozorností chodců souvisejí právě tyto dnešní technické vymoženosti. Člověk se kouká do telefonu místo toho, aby se rozhlédl kolem sebe, než vstoupí do vozovky. Když má navíc na uších sluchátka, blížící se auto nemá šanci ani slyšet,“ uvedl místostarosta Hukal.

K zamyšlení vybízí i pohled do policejních statistik. Představa, že takové fatální chyby se týkají především dětí, je mylná. Z celkem 460 lidí, kteří loni na českých silnicích zemřeli, bylo chodců 81. Z toho 12 jich zemřelo vlastním zaviněním a pozor – ani v jednom z těchto případů nebylo viníkem dítě. „Je pravdou, že chodec má před automobilem na přechodu přednost, ovšem nelze na to spoléhat stoprocentně. Vždy si musí být jistý, že o něm řidič blížícího se vozu ví a že zpomaluje. On je ten nejslabší, respektive nejohroženější účastník silničního provozu. Je třeba, aby si to uvědomoval a byl opatrný,“ dodal místostarosta Hukal.

Výstražnými piktogramy radnice Prahy 14 plánuje označit i další přechody na území městské části. „Zatím jsme na začátku, vytipováváme. Budeme rádi, když nám v tomto pomohou i sami občané. Každý podnět uvítáme,“ uvedl místostarosta Hukal.

Zveřejněno: 31. 3. 2021