Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Pozor! Nebezpečí vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal od středy 11. května výstrahu varující před nebezpečím vzniku a šíření požáru. V Praze platí nízký stupeň nebezpečí (žlutá výstraha), a to až do odvolání.

Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Podrobnější informace o zakázaných činnostech a místech, která se považují za ohrožená, naleznete v nařízení hl. m. Praha.

Zveřejněno: 11. 5. 2022