Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Znečištění vody, zákaz koupání, zdroj ilustračního obrázku: https://eshop.resit.cz/Zakaz-koupani/387-Z%C3%A1kaz-koup%C3%A1n%C3%AD-samolep%C3%ADc%C3%AD-piktogram-%C3%98-70-mm

Kvalita vody v Rokytce se zlepšila

Aktualizace – 26. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi bude nyní probíhat průzkum pro zjištění rozsahu znečištění a návrh sanace. Na vodním toku Říčanského potoka a Rokytky je sice stále evidováno mírné zvýšení některých hodnot ukazatelů kvality vody, ale tato skutečnost již může souviset s běžným stavem kvality vody. Dle pracovníků Odboru ochrany prostřední Magistrátu hl. m. Prahy již pominuly důvody k omezování koupání, rybolovu a k odběrům vody z výše uvedených vodních toků.


Aktualizace – 12. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi ze dne 25. 7. 2021 probíhají nadále odklízecí práce. Laguna s kontaminovanou vodou je již odčerpána a na ČOV Uhříněves – Dubeč by neměly přitékat kontaminované vody. Dle průběžných výsledků je znát, že samotná ČOV Uhříněves – Dubeč najíždí do normálního provozu.

Z výsledků odebraných vzorků vody je zřejmé, že ještě začátkem minulého týdne byly hodnoty ukazatelů kvality vody zvýšené zejména na Říčanském potoce a některé ještě dále na Rokytce. Obecně se situace stabilizuje na Říčanském potoce po přítok do nádrže Lítožnice, ale v nádrži a pod nádrží Lítožnice je zatím zhoršená kvalita vody, která se propaguje dále do toku Říčanského potoka a Rokytky, a to vlivem zadržení znečištění v nádrži. Dá se očekávat, že z nádrže Lítožnice se znečištění bude ještě několik týdnů vyplavovat a tím pádem budeme i nadále evidovat zhoršené hodnoty kvality vody na Říčanském potoce od nádrže Lítožnice po soutok s Rokytkou a mírně také dále na Rokytce.

Kolem nádrže Lítožnice jsou nadále umístěné cedule k zákazu koupání, rybolovu a odběru vody. Dále pak na vodním toku Rokytky evidujeme některé zvýšené hodnoty ukazatelů kvality vody, takže nadále bychom raději nedoporučovali nejen koupání, ale i odběry vody.


Magistrát hl. m. Prahy (Odbor ochrany prostředí) upozorňuje na aktuální znečištění Říčanského potoka, které souvisí s nedělním požárem haly v Uhříněvsi a s následnou havárií v čističce odpadních vod Uhříněves – Dubeč. Do potoka se dostaly chemikálie (roztoky hydroxidů) a splašková voda.

Ještě včera (27. 7. 2021) hasiči dohašovali zbytky požáru a zamezili dalšímu odtoku chemikálií do kanalizace. Odčerpávání hasební vody s chemikáliemi zajišťuje odborná firma. Od úterního odpoledne se již do Říčanského potoka chemikálie pravděpodobně nedostávají. Rozhodující nyní bude, zda se místo podaří zajistit před deštěm, aby nedošlo k dalšímu odtoku znečištění.

V Říčanském potoce magistrátní odbor ochrany prostředí eviduje vysoké pH a úhyny ryb. Zajistil postupné uzavření přítoků do rybníka Rohožník a do Počernického rybníka. Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy odbor během dnešního dne rozmisťuje kolem vodních nádrží a na tocích Říčanského potoka a Rokytky cedule zakazující koupání a vstup do vody. Až se kvalita vody na dotčených tocích dostane do normálního stavu, budeme o tom občany informovat. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 28. 7. 2021