Život na Praze 14

Kvalita vody v Rokytce se zlepšila

25.8.2021
Kvalita vody v Rokytce se zlepšila

Aktualizace – 26. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi bude nyní probíhat průzkum pro zjištění rozsahu znečištění a návrh sanace. Na vodním toku Říčanského potoka a Rokytky je sice stále evidováno mírné zvýšení některých hodnot ukazatelů kvality vody, ale tato skutečnost již může souviset s běžným stavem kvality vody. Dle pracovníků Odboru ochrany prostřední Magistrátu hl. m. Prahy již pominuly důvody k omezování koupání, rybolovu a k odběrům vody z výše uvedených vodních toků.


Aktualizace – 12. srpna 2021

V místě požáru haly v Uhříněvsi ze dne 25. 7. 2021 probíhají nadále odklízecí práce. Laguna s kontaminovanou vodou je již odčerpána a na ČOV Uhříněves – Dubeč by neměly přitékat kontaminované vody. Dle průběžných výsledků je znát, že samotná ČOV Uhříněves – Dubeč najíždí do normálního provozu.

Z výsledků odebraných vzorků vody je zřejmé, že ještě začátkem minulého týdne byly hodnoty ukazatelů kvality vody zvýšené zejména na Říčanském potoce a některé ještě dále na Rokytce. Obecně se situace stabilizuje na Říčanském potoce po přítok do nádrže Lítožnice, ale v nádrži a pod nádrží Lítožnice je zatím zhoršená kvalita vody, která se propaguje dále do toku Říčanského potoka a Rokytky, a to vlivem zadržení znečištění v nádrži. Dá se očekávat, že z nádrže Lítožnice se znečištění bude ještě několik týdnů vyplavovat a tím pádem budeme i nadále evidovat zhoršené hodnoty kvality vody na Říčanském potoce od nádrže Lítožnice po soutok s Rokytkou a mírně také dále na Rokytce.

Kolem nádrže Lítožnice jsou nadále umístěné cedule k zákazu koupání, rybolovu a odběru vody. Dále pak na vodním toku Rokytky evidujeme některé zvýšené hodnoty ukazatelů kvality vody, takže nadále bychom raději nedoporučovali nejen koupání, ale i odběry vody.


Magistrát hl. m. Prahy (Odbor ochrany prostředí) upozorňuje na aktuální znečištění Říčanského potoka, které souvisí s nedělním požárem haly v Uhříněvsi a s následnou havárií v čističce odpadních vod Uhříněves – Dubeč. Do potoka se dostaly chemikálie (roztoky hydroxidů) a splašková voda.

Ještě včera (27. 7. 2021) hasiči dohašovali zbytky požáru a zamezili dalšímu odtoku chemikálií do kanalizace. Odčerpávání hasební vody s chemikáliemi zajišťuje odborná firma. Od úterního odpoledne se již do Říčanského potoka chemikálie pravděpodobně nedostávají. Rozhodující nyní bude, zda se místo podaří zajistit před deštěm, aby nedošlo k dalšímu odtoku znečištění.

V Říčanském potoce magistrátní odbor ochrany prostředí eviduje vysoké pH a úhyny ryb. Zajistil postupné uzavření přítoků do rybníka Rohožník a do Počernického rybníka. Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy odbor během dnešního dne rozmisťuje kolem vodních nádrží a na tocích Říčanského potoka a Rokytky cedule zakazující koupání a vstup do vody. Až se kvalita vody na dotčených tocích dostane do normálního stavu, budeme o tom občany informovat. Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 28. 7. 2021

Předešlé aktuality

Informace o novinkách na Plechárně a v jejím okolí

Na základě dotazů občanů si dovolujeme doplnit informace o připravovaných novinkách v okolí volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě. Už před několika týdny byl z levého horního rohu oploceného areálu (u hl. dveří do budovy Plechárny) odstraněn altánek s dětským koutkem, který byl již starý a kvalitativně nevyhovoval. Místo něj na jaře v této části venkovní plochy „vyroste“ moderní kontejnerová kavárna, která bude vedle kávy nabízet i kvalitní občerstvení. Aktuálně se v souvislosti s touto akcí připravuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Provozovatelem nové kavárny bude společnost Grabneta, s. r. o., která již nyní za využití plochy městské části odvádí nájem. Děti o „svůj“ koutek nepřijdou.

Zveřejněno: 30.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Adventní koncert v Galerii 14

Vánoce klepou na dveře! Přijďte nasát vánoční atmosféru do Galerie 14 ve středu 13. prosince 2023 od 18.30 hodin. Vystoupí soubor UNIQUE QUARTET. Zazní skladby od A. Dvořáka, B. Bartóka, Á. Piazolly a směs koled. Vstup volný. Zveřejněno: 28. listopadu 2023

Zveřejněno: 28.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Lokální fórum na Černém Mostě II

Přemýšlíte někdy nad tím, kde se vidíte za deset let? Plánujete, jak toho dosáhnout? Stejné otázky si nyní klade i městská část Praha 14 – jen se jimi zabývá v širším kontextu a chce do toho zapojit veřejnost. Příští rok končí platnost stávajícího strategického plánu městské části, a proto se již nyní zabýváme tvorbou nového. Od začátku roku 2023 realizujeme projekt s názvem ‚Strategie udržitelného rozvoje 25+‘, který má za cíl definovat směr, jakým se bude Čtrnáctka ubírat další desetiletí. Chceme společně s vámi, místními obyvateli, vytvořit nový strategický plán, který bude fungovat, brát v úvahu dlouhodobou udržitelnost a zejména

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zimní údržba silnic, ulic a chodníků v Praze 14

Při péči o komunikace v zimním období Praha 14 postupuje podle plánu zimní údržby, schváleného radou MČ pro období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024. „Samozřejmě, jak už bylo mnohokrát řečeno, ne všechny místní plochy, chodníky a komunikace spravuje městská část. Řada z nich spadá pod Magistrát hl. m. Prahy, potažmo pod TSK hl. m. Prahy, jejichž zástupci odpovídají za sjízdnost a schůdnost vlastněných či svěřených komunikací,“ uvedla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v městské části v gesci. Při zimní údržbě se postupuje od těch nejdůležitějších tahů po ty nejméně vytížené. Přehled jednotlivých komunikací a jejich správců najdete na k tomu

Zveřejněno: 27.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace ke stávce učitelů – 27. 11. 2023

Do stávky učitelů, která je ohlášena na pondělí 27. 11. 2023, se zapojí i zaměstnanci některých základních a mateřských škol v Praze 14. Informace o tom, která zařízení budou s ohledem na situaci v tento den uzavřena, zákonní zástupci naleznou na webových stránkách jednotlivých stávkujících škol. Výňatek ze stanoviska Ministerstva školství ČR Právo na stávku je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stávkovat tedy může jakýkoliv zaměstnanec školy, i její ředitel, který je rovněž zaměstnancem. Při ohlášení stávky (ze zákona nejpozději tři pracovní dny před stávkou) ředitel školy dle obdržených informací posoudí, zda je možné zajistit v daný den výchovu a vzdělávání alespoň

Zveřejněno: 24.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dopravní omezení v Hloubětíně

Upozorňujeme občany, že v termínu od 27. 11. do 19. 12. 2023 bude Technická správa komunikací provádět modernizaci dopravního značení v ulicích Průmyslová, Kbelská a Kolbenova. Z tohoto důvodu dojde na uvedených místních komunikací ch k postupným uzavírkám částí jízdních pruhů v obou směrech. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 23. listopadu 2023    

Zveřejněno: 23.11.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality