Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 14 je od července 2021 členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Členství s sebou přináší zejména odborné zázemí a přístup k metodickým materiálům a  vzdělávacím aktivitám v oblasti sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Městská část zároveň může s ostatními členy platformy sdílet příklady z praxe. Platformu zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, za finanční podpory poskytnuté v rámci evropského Operačního programu Zaměstnanost. Podrobnosti k projektu jsou dostupné na webu www.sovz.cz.

Zveřejněno: 20. 7. 2021