Život na Praze 14

Pražská cyklomagistrála

Cílem hlavního města i zainteresovaných městských částí, včetně Prahy 14, je vybudovat cyklomagistrálu (výhradně pro cyklisty a chodce), díky níž se lidé například z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Balabenku, aniž by potkali jediný automobil. Realizace této cyklistické stavby, která zatím nemá v metropoli obdoby, se předpokládá zhruba za dva roky.

„Než začaly vznikat první náměty na vedení cyklomagistrály na území Prahy 14, bylo potřeba se dohodnout s okolními městskými částmi. To se stalo. Bylo podepsáno společné memorandum a začala se připravovat 6. etapa rozdělená na severní a jižní větev,“ popisuje místostarostka Prahy 14 Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá doprava a životní prostředí.

Severní úsek na území Prahy 14 směřuje z Nádraží Vysočany do klíčovského kopce, využívá opuštěnou ulici Nad Klíčovem, přes lávku nadjíždí Kbelskou ulici. Hlavní směr pokračuje po jižním okraji kbelského letiště a využívá stávající šotolinovou cestu podél Novopacké ulice. Od benzínové pumpy trasa odbočí na Kbely po stávající vojenské asfaltce do ulice Hornopočernické nebo do připravovaného parku Arborka na jižní straně Satalic. Hlavní trasa se stáčí podél nové bytové zástavby na Hutích a pokračuje dále k obchodní zóně na Černém Mostě. Zde podjíždí železniční trať z Vysočan a dále podél ní pokračuje do Horních Počernic a poté přes Zeleneč až na Labskou stezku. Přestože se Prahy 14 se nejvíce dotýká výše popsaná 6. etapa cyklomagistrály, částečně jí bude procházet také etapa číslo 3, 4 a 9. Kudy jednotlivé trasy povedou, naleznete na níže a v přiložené mapě. Hlavním účelem cyklomagistrály je oddělení cyklistické od automobilové dopravy, zvýšení bezpečnosti a také nárůst většího počtů aktivních každodenních cyklistů. „Dálnice“ má plánovanou šířku tři metry a asfaltobetonový povrch – vhodný jak pro cyklisty, tak pro bruslaře a chodce.

Vedení jednotlivých tras:

Cyklomagistála je souvislá komunikace, která propojuje Balabenku (Libeň, Praha 8) právě s Prahou 14 a dále se napojuje na Středočeský kraj.

  1. etapa je vedena v úseku Balabenka-Podvinný mlýn a tvoří zásadní propojení na centrum Prahy. Z cyklotrasy A260 ulice Sokolovská se napojuje na dálkovou cyklotrasu EV4 po bývalé drážní stezce Těšnovské železniční trati.
  2. etapa je dočasným řešením trasy a současně „horním“ připojením severovýchodní oblasti na centrum od Letňan, Kbel, Čakovic a Satalic. Současně je tak i řešeno připojení Proseku a horní části Vysočan, oblasti Klíčova (Praha 9–18-19). Vede převážně po cyklotrase A 267 z ulice U Vinných sklepů do Mladoboleslavské.
  3. etapa propojuje Prahu 9 s Prahou 14 a spojuje Ke Klíčovu s Rajskou zahradou po cyklotrase A26/EV4 s napojením na cyklotrasu A43.
  4. etapa vychází z Rajské zahrady a převážně po cyklotrase A260 propojuje Prahu 14 s Prahou 20 do ulice Stoliňská.
  5. etapa navazuje na ulici Stoliňskou až na hranici hl. m. Prahy se Středočeským krajem v rámci území Prahy 20.
  6. etapa propojuje Mladoboleslavskou s Cíglerovou a tedy Prahu 9 s Kbely a Prahou 14.
  7. etapa prochází výhradně po cyklotrase A43 a A26 z Čakovické na Vysočanskou stezku přes Klíčovské sady.
  8. etapa propojuje areál AFI CITY s náměstím OSN.
  9. etapa počítá s využitím cyklotrasy A44 a spojením Satalic s Černým mostem tedy Prahu-Satalice s Prahou 14.

Koncept cyklomagistrály není na území České republiky ojedinělý. Jednou z oblíbených tras je Cyklomagistrála Ploučnice, která lemuje tok řeky Ploučnice od pramenů v Osečné do Děčína a dále pokračuje po Labské stezce. Navazuje na síť místní cyklotras s mezinárodním přesahem do Polska a německého Saska. Výjimkou není ani Cyklomagistrála na Šumavě vedená z Vyššího Brodu do Železné v celkové délce 163,5 km přes lesy, kolem pastvin a opuštěných osad.

Na druhou stranu žádná z výše uvedených cyklomagistrál nevede čistě po asfaltobetonové ploše oddělené od automobilové dopravy. Většina z nich je napasovaná na síť současných cyklotras po místních či účelových komunikacích.

Mapy: