Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Představení záměru výstavby tunelu

Zveme vás na setkání, jehož záměrem je seznámit občany s plánovaným projektem výstavby Hloubětínského tunelu a zkapacitnění křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín se zvýší kapacita úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až na 150 procent a zlepší se podmínky nejen pro automobilovou dopravu. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a kvalitní cesty pro pěší a cyklisty. Oblast je poznamenána dopravními problémy a dlouhými kolonami v úseku kolem křižovatek s Poděbradskou a také s Kolbenovou ulicí. Tuto nevyhovující situaci by mělo do budoucna vyřešit právě vybudování Hloubětínského tunelu, jenž by měl být hloubený s délkou zhruba 670 metrů. Cílem je výrazně zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy a zároveň omezit dlouhé kolony před křižovatkami a zlepšit životní prostředí. K tomu má přispět i přesunutí většiny dopravní zátěže v oblasti do tunelu. V neposlední řadě by se po výstavbě Hloubětínského tunelu měla výrazně zlepšit prostupnost území pro chodce a cyklisty.

Zájemci o toto setkání, kteří se nemohou osobně zúčastnit, mohou využít živý přenos, který bude spuštěn v 17.30 hodin na facebooku MČ Praha 14.

Pozvánka zde:

Zveřejněno: 22. dubna 2022