Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zdroj obrázku: https://www.oakbaynews.com/news/covid-19-closes-sites-around-the-world-as-stocks-oil-prices-sink/

Dezinfekce hřišť

Pro zvýšení bezpečnosti občanů využila naše městská část nabídku bezplatné preventivní dezinfekce prvků na dětských a workoutových hřištích. Dezinfekci provádí firma JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., a to jednou týdně. Vzhledem k omezené kapacitě firmy byla vybrána tato hřiště, která patří k nejfrekventovanějším:

  • Dětské hřiště Jiráskův park, Kyje
  • Workoutové hřiště U Hostavického potoka, Hostavice
  • Dětské hřiště Šromova, centrální park, Černý Most
  • Dětské hřiště Nám. Pplk. Vlčka, Černý Most
  • Workoutové hřiště Bojčenkova, Černý Most
  • Dětské hřiště Vlčkova, Černý Most
  • Dětské hřiště Vizírská, Lehovec

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...