Život na Praze 14

Chceme tu mít čisto!!!

Městská část Praha 14 realizuje tuto kampaň na podporu čistého prostředí na svém území.

Proč?
Je  obecně známo, že lidi v sídlištní zástavbě, a nejen tam, často trápí psí hromádky na trávnících. V Praze 14 tomu není jinak, což potvrdilo Žákovské zastupitelstvo, děti na Dětském fóru i dospělí na Veřejném fóru. Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je reakcí na tyto výstupy.

V současnosti městská část zajišťuje agendu ochrany zvířat proti týrání, správu agendy poplatků za psy, kontroly registrací, ve spolupráci s městskou policií kontrolu čipování a dodržování veřejného pořádku. Dále má na starosti rozmístění a evidenci odpadkových košů a zajištění jejich vývozu, rozmístění a doplňování stojanů s pytlíky na psí exkrementy. Spolupracuje také s TSK hl. m. Prahy (část odpadkových košů v Praze 14 je ve správě této organizace). Dalšími činnostmi pro majitele psů jsou zábavně výchovné lekce Psí školka, které se letos konají už potřetí a městská část na nich spolupracuje s místními kynology, a celodenní akce PEStival.

Kampaň CHCEME TU MÍT ČISTO !!! je nástavbou těchto aktivit. Zapojuje děti, podnikatele, městskou policii, zaměstnance Úřadu městské části Praha 14 a její politické představitele do činnosti se společným cílem. Každá ze spolupracujících stran podpořila kampaň svým způsobem a podle svých možností.

Co se během kampaně dělo a bude dít?

1) Děti 7. a 8. ročníků základních škol namalovaly vzkazy neukázněným pejskařům
2) Sto nejlepších obrázků bylo rozmístěno na stojáncích po Praze 14
3) V dubnu proběhne 6 procházek s okrskáři městské policie
4) Na webu Prahy 14 bude přidána stránka s informacemi o:
– odpadkových koších ve správě MČ Praha 14
– odpadkových koších ve správě TSK hl. m. Prahy
– stojanech s pytlíky
– umístění jednotlivých obrázků dětí
– trasách procházek
5) Obrázky budou na území Prahy 14 vystaveny až do září, kdy vypukne jednodenní akce PEStival

Děti z Prahy 14 tráví v místě a v okolí svého bydliště valnou většinu času. Vnímají, jak neutěšeně trávníky po procházkách některých pejskařů vypadají a snaží se to, samozřejmě v rámci svých možností, změnit.

Odkaz na mapu:

https://goo.gl/maps/n2j0k

OMLUVA RODIČŮM A DĚTEM – NEPLATNÁ MAPA

Zaměstnanci úřadu od konce března do 9. dubna 2015 umisťovali obrázky dětí do stojánků na určená místa. Bohužel zjistili, že většina stojánků vydržela jen několik málo hodin. Řadu z nich vandalové zlámali, případně úplně odnesli, zmizelo také mnoho obrázků. Po několika marných pokusech o nápravu, kdy vynaložené úsilí zas a znova vycházelo vniveč, protože stojánky i dětské kresby stále někdo ničil, zaměstnanci úřadu doplňování vzdali. Výsledkem bohužel je, že mapa, kterou jsme připravili, abyste zjistili, kde najdete obrázek vašeho dítěte, ztrácí funkčnost.

Ani jako MČ nejsme schopni zajistit, aby lidé neničili své okolí. Omlouváme se tedy nejen všem zklamaným rodičům, ale především dětem. To ony do obrázku vložily svou energii, čas a nápad.

Seznam vystavených obrázků se jmény autorů – dětí naleznete zde

 

Odpadkové koše ve správě MČ Praha 14

Jedná se o odpadkové koše betonové bez samolepky a plastové na nožce – pevně zakotvené nebo posuvné se samolepkou Pražských služeb a MČ Praha 14

Vývoz zajišťuje fa Pražské služby – četnost je různá dle místa a vytížení

Na ÚMČ Praha 14 podá informaci – má na starosti: Milan Cirkovský, ODOP

Seznam odpadkových košů ve správě MČ Praha 14 naleznete zde

 

Odpadkové koše ve správě TSK hl. města Prahy

Jedná se o odpadkové koše betonové a plastové na nožce – pevně zakotvené se samolepkou Pražské služby.

Vývoz zajišťuje fa Pražské služby – četnost je různá dle místa a vytížení

 

Zásobníky s pytlíky na sběr psích exkrementů 

Jedná se o stojany se zásobníky nebo o místa, kde jsou umístěny zásobníky s pytlíky na psí exkrementy. MČ pravidelně zajišťuje doplnění. Tato služba nevyplývá z žádné vyhlášky ani nařízení a je tedy bonusem pro občany Prahy 14. Obecně se předpokládá, že člověk, který je schopný být majitelem psa, je také schopný zajistit po něm úklid, a to bez cizí pomoci.

Na ÚMČ Praha 14 podá informaci – má na starosti: Ing. Markéta Adámková, ODOP

Seznam zásobníků s pytlíky naleznete zde

 

Procházky s Městkou policií

Jedná se o veřejné procházky Prahou 14 s okrskáři Městské policie Praha 14. Součástí procházek budou běžné kontroly plnění povinností majitelů psů. Zúčastní se i zástupci vedení radnice a odborníci z ÚMČ Praha 14, účast přislíbily také děti z Žákovského zastupitelstva. Trasy procházek  začínají vždy u jedné ze základních škol, start ve 14 hodin.

Poplatky za psy v Praze 14 spravuje a informace podá: JUDr. Jana Bašná, OŘEŠ

Leták pro procházkám naleznete zde.

 

Lekce Psí školky

Výchovně zábavné lekce, které zajišťuje MČ Praha 14 ve spolupráci s kynology. Cílem je poskytnout majitelům psů informace o základní ovladatelnosti, možném výcviku, hrách i o povinnostech, jež jsou s chovem psa na území Prahy 14 spojeny.

Plakát k lekcím Psí školky naleznete zde.

 

Koordinaci kampaně za MČ Praha 14 zajišťuje Zora Straková, KS OSPK

Fotografie z procházky se strážníky (14. dubna 2015, od ZŠ Generála Janouška) 

 

Fotografie z procházky se strážníky (21. dubna 2015, od ZŠ Šimanovská)