Život na Praze 14

Proměna terminálu ČM

Proměna terminálu ČM

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve spolupráci s ROPID a náměstky primátora Adamem Scheinherrem a Petrem Hlaváčkem připravují zásadní změnu pro konečnou metra B Černý Most a autobusový terminál. „Po letech stížností našich občanů a radnice se věci začínají hýbat. Mám z toho obrovskou radost a těším se, že jedna z nejzanedbanějších zastávek metra v Praze dostane nový vzhled,” říká místostarosta Prahy 14 pro oblast dopravy Petr Hukal.

“Už v minulém roce probíhala jednání mezi Prahou 14, ROPIDem, IPR, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a zmíněnými náměstky primátora. Ještě před koronakrizí jsme dospěli k řešení, že bude připraven projekt zásadní rekonstrukce (s realizací cca do 10 let), zároveň proběhnou rychlá revitalizační opatření, která toto místo promění už během příštích měsíců a let. Terminál bude mít svého projektového manažera, který bude zodpovídat za všechny kroky směřující k obnově místa i za komunikaci s městskou částí a dalšími partnery,” dodává místostarosta Hukal.

A co byste na terminálu Černý Most změnili vy? Jaké prvky navrhujete odstranit a které naopak zachovat? Jaká pozitivní věc vás napadne v souvislosti s tímto místem? IPR vypisuje veřejnou zakázku na vypracování Koncepční studie revitalizace terminálu Černý most. Více se dočtete na facebookové stránce IPR.

Zveřejněno: 13. 7. 2020

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...