Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

zdroj ilustračního obrázku: https://www.mesec.cz/pr-clanky/jak-si-bezpecne-sporit-penize/

Prominutí poplatku

Vzhledem k negativnímu vývoji pandemie covid-19 a prudkému nárůstu počtu nakažených osob bylo v České republice opět přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na to, že tato opatření omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, vydal správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu (viz Úřední deska), a to na období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v plné výši.  Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou sazbou.

Zveřejněno: 29. 3. 2021