Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

zdroj ilustračního obrázku: https://www.mesec.cz/pr-clanky/jak-si-bezpecne-sporit-penize/

Prominutí poplatku

INFORMACE PRO PODNIKALE A POPLATNÍKY V OBLASTI UBYTOVACÍCH SLUŽEB

V souvislosti s negativním vývojem pandemie covid-19 a vzhledem k prudkému nárůstu nakažených osob bylo opět v České republice přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na tato opatření, která negativně omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytua to na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v plné výši. Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou sazbou.

Zveřejněno: 14. 10. 2020