Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Rekonstrukce v Kyjích

Dovolujeme si upozornit obyvatele Starých Kyjích, že v ulicích Stupská, Hlinská a na Krčínově náměstí začne rekonstrukce vozovek a chodníků. Vzhledem k průtahům ze strany správců inženýrských sítí (některé sítě bude nutné přeložit) v tuto chvíli nedokážeme sdělit závazný termín zahájení prací – předpoklad je, že započnou cca od 2. května 2018. Ve spolupráci se zhotovitelem budeme usilovat o to, aby i přes městskou částí nezaviněné zpoždění práce skončily dle plánu, tedy letos v září. Obyvatelům dotčené oblasti předem děkujeme za pochopení a toleranci dočasného nepohodlí spojeného se stavbou. Zároveň se tímto omlouváme za nezbytná dopravní omezení.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...