Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Dům kpt. Stránského

Rekonstrukce po požáru

Hlavní město Praha oznámilo ukončení rekonstrukce v domě v ul. Kpt. Stránského na Černém Mostě, kde loni v listopadu vypukl požár. Dům, v němž žijí lidé se zdravotním postižením doznal skutečně výrazných změn. Během rekonstrukce byla vyměněna elektroinstalace ve společných prostorách, instalován systém elektronické požární signalizace, upraven vstupní portál včetně zvonkového tabla či vyměněny výtahy s úpravami pro osoby s těžkým tělesným postižením. Setkání s novináři se mimo jiné zúčastnili radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Mgr. Jan Chabr, ředitel magistrátního Odboru hospodaření s majetkem Ing. Jan Rak a starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.  „Konec loňského roku byl pro obyvatele domu skutečně náročný. Jako městská část jsme se jim snažili maximálně pomáhat, a to jak v akutní fázi v průběhu a krátce po události, tak i později. Například jsme vyhlásili veřejnou sbírku, na jejíž konto postupně doputovalo bezmála 284 tisíc korun. Z těchto peněz jsme žadatelům nakoupili zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti, zbylo i na hasicí přístroje a evakuační vozíky. Jsem rád, že se hl. m. Praze, které dům vlastní i správci objektu – společnosti Centra, a. s. – podařilo dům takto rychle zrekonstruovat. Velkým přínosem jsou mimo jiné nové výtahy s úpravami pro osoby s těžkým tělesným postižením,“ uvedl starosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra.

Zveřejněno: 16. prosince 2020