Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zdroj obrázku: http://www.pocernice.cz/urad-odbor/odbor-zivotniho-prostredi-a-dopravy/

Rekonstrukce ulice Matenská

Městská část Praha 14 připravuje rekonstrukci ulice Matenská v lokalitě Za Horou. Práce začnou 26. 7. a potrvají do 6. 8. 2021. Během oprav budou mimo jiné odstraněny nestmelené podkladní vrstvy komunikace a položen nový asfaltový povrch. Zároveň se počítá i s případnými opravami jednotlivých vjezdů k nemovitostem (dle jejich aktuálního stavu a potřeby). V termínu prací prosíme o dodržování zákazu parkování a zastavení v této ulici. Obyvatelé Matenské byli o termínu a způsobu rekonstrukce včas informováni. V případě dotazů je možné kontaktovat buď přímo realizátora (firma Toman, tel.: 774 005 593) nebo pracovníky Odboru dopravy ÚMČ Praha 14 (Martin Šubrt – tel.: 603 208 882; Rostislav Kološ – tel.: 739 530 025). Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 22. 7. 2021