Život na Praze 14

Rekonstrukce ulice Mochovská – uzavírka komunikace

23.8.2022
Rekonstrukce ulice Mochovská – uzavírka komunikace

V hloubětínské ulici Mochovská v úseku mezi ul. Zámečnická a Nehvizdská začne hl. m. Praha (Odbor investiční) rekonstruovat povrch vozovky, chodníků a parkovacích stání. Počítá se i s instalací nového veřejného osvětlení a s přeložkami inženýrských sítí. V souvislosti s pracemi bude od 29. 8. 2022 do 29. 8. 2023 pro automobilový provoz zcela uzavřen nejen dotčený úsek komunikace, ale i křižovatka Mochovská x Nehvizdská. Zachován zůstane průjezd ulicí Zámečnická do Mochovské směrem ke křižovatce se Zelenečskou. Pro průchod pěších budou vymezeny koridory, stejně tak bude do prostoru stavby umožněn vjezd záchranných složek.

Kontakty:

  • investor a zadavatel stavby: hl. m. Praha, Odbor investiční, Ing. Alena Bartošková, tel.: 236 004 654, e-mail: alena.bartoskova@praha.eu;
  • technický dozor investora: ISTAR s. r. o., Ondřej Abrahám, tel.: 266 313 710, e-mail: office@istar.cz;
  • zhotovitel stavby: EKIS, spol. s r. o., stavbyvedoucí: Tomáš Pokorný, tel.: 602 123 790, e-mail: tomas.pokorny@ekis-as.cz;
  • projektant stavby: BOMART spol. s r. o., Ing. Tomáš Zeman, tel.: 266 710 157, e-mail: info@bomart.cz

Mapové podklady:

Zveřejněno: 23. 8. 2022

 

Předešlé aktuality

Statistické šetření Životní podmínky 2023

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (Životní podmínky 2023). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nabídka práce na úřadě v Nedvězí

Městská část Praha - Nedvězí vyhlásila výběrové řízení na administrativního pracovníka / úředníka. Náplň práce - evidence pošty, obsluha datové schránky, vedení úřední desky úřadu, evidence obyvatel, příprava podkladů na jednání zastupitelstva obce, organizační zajišťování voleb. Přihlášky je možné posílat do 28. února 2023 (podrobnosti o nabízené pozici a o výběrovém řízení).  

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Konkurzní řízení na ředitele/ku základní školy

Rada městské části Praha - Libuš vyhlásila konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy Meteorologická (Meteorologická 181, 142 00 Praha 4). Písemnou přihlášku spolu s příslušnými doklady je třeba označit: „Konkurzní řízení – Základní škola Meteorologická“ a heslem „Neotvírat“, doručena musí být do dne 27. 2. 2023 do 14:00 hod. (uzávěrka) do podatelny zřizovatele školy: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš (podmínky a podrobnosti o konkurzním řízení).

Zveřejněno: 2.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Únorová Čtrnáctka

Únorové vydání měsíčníku Čtrnáctka je vytištěné a míří do poštovních schránek. Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost. Vedle obecnějších informací o bezpečnostní situaci v Praze 14 si můžete přečíst text o aktivitách prevence kriminality městské části či rozhovor s ředitelkou místního obvodního ředitelství městské policie. Upozorňujeme také na inzerát na volná místa na úřadě, výzvu k zasílání tipů, kde byste si v Praze 14 přáli květné louky nebo na veřejnou sbírku na generální opravu kyjských varhan. Již nyní si vydání můžete přečíst v elektronické verzi. Přejeme příjemné počtení a hezké únorové dny. Zveřejněno: 31. 1. 2023

Zveřejněno: 31.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Komunitní zahrada na Černém Mostě?

Jak by se vám líbila komunitní zahrada u Centra Černý Most? Centrum Černý Most ve spolupráci s organizací Kokoza zvažuje na svých pozemcích vznik komunitních zahrad. Budete se chtít zapojit do dění v komunitní zahradě? Chtěli byste zde pěstovat bylinky či rajčata, mít možnost odnést svůj bioodpad do kompostéru, kde z něj vznikne poklad, který využijete pro své pěstování? Nebo hledáte místo k setkávání se sousedy, pro odpočinek i zábavu? Stačí, když vyplníte tento krátký dotazník. Děkujeme. Zveřejněno: 26. ledna 2023

Zveřejněno: 26.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Euroklíče nově poskytuje i Praha 14

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Slouží k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K vydání Euroklíče je potřeba platný občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Euroklíč vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bratří Venclíků 1072, 4. patro, Po a St: 7:30 – 12:00 hodin a 13:00 – 18.00 hodin. Na území MČ Praha 14 jsou eurozámkem osazena WC na těchto místech: Obchodní centrum Černý Most, Hobby market Hornbach, Hypermarket Makro. Zveřejněno: 25. 1. 2023

Zveřejněno: 25.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality