Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Uzavírka

Rekonstrukce ulice Mochovská – uzavírka komunikace

V hloubětínské ulici Mochovská v úseku mezi ul. Zámečnická a Nehvizdská začne hl. m. Praha (Odbor investiční) rekonstruovat povrch vozovky, chodníků a parkovacích stání. Počítá se i s instalací nového veřejného osvětlení a s přeložkami inženýrských sítí. V souvislosti s pracemi bude od 29. 8. 2022 do 29. 8. 2023 pro automobilový provoz zcela uzavřen nejen dotčený úsek komunikace, ale i křižovatka Mochovská x Nehvizdská. Zachován zůstane průjezd ulicí Zámečnická do Mochovské směrem ke křižovatce se Zelenečskou. Pro průchod pěších budou vymezeny koridory, stejně tak bude do prostoru stavby umožněn vjezd záchranných složek.

Kontakty:

  • investor a zadavatel stavby: hl. m. Praha, Odbor investiční, Ing. Alena Bartošková, tel.: 236 004 654, e-mail: alena.bartoskova@praha.eu;
  • technický dozor investora: ISTAR s. r. o., Ondřej Abrahám, tel.: 266 313 710, e-mail: office@istar.cz;
  • zhotovitel stavby: EKIS, spol. s r. o., stavbyvedoucí: Tomáš Pokorný, tel.: 602 123 790, e-mail: tomas.pokorny@ekis-as.cz;
  • projektant stavby: BOMART spol. s r. o., Ing. Tomáš Zeman, tel.: 266 710 157, e-mail: info@bomart.cz

Mapové podklady:

Zveřejněno: 23. 8. 2022