Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Rekonstrukce v Kyjích

Dovolujeme si upozornit, že od 2. května 2018 (termín předání staveniště a instalace dopravního značení) začínají ve Starých Kyjích rekonstrukce vozovek a chodníků. Budou se zde měnit povrchy a podloží vozovek, počítá se rovněž s odvodněním komunikací.

V první fázi se práce dotknou ulice Stupská a Krčínova náměstí, ve druhé ulice Hlinská. Ve spolupráci se zhotovitelem městská část usiluje o to, aby i přes jí nezaviněné zpoždění začátku prací (průtahy ze strany správců inženýrských sítí) rekonstrukce skončily dle plánu, tedy letos na podzim. V případě ulice Stupská a Krčínova náměstí udělá radnice vše pro to, aby byly rekonstrukce dokončeny dříve, než se dětí po letních prázdninách vrátí do školy.

Podrobnosti k jednotlivým etapám:

 I. ETAPA REKONSTUKCE – PŘEDPOKLAD OD 2. 5. DO 31. 8. 2018

Z důvodu souběhu prací s rekonstrukcí ZŠ Šimanovská bude v tomto období velmi omezen provoz osobních vozidel v oblasti, kde se budou pohybovat vozidla stavby. V ulici Šimanovská bude rovněž omezen počet parkovacích míst, a to v úseku mezi ulicemi Za Školou a Stupská (pohyb těžké stavební techniky). Rodiče, kteří vozí své děti do ZŠ Šimanovská, prosíme, aby je nevysazovali před školní budovou, ale u kostela v ulici Prelátská. Z ní bude umožněno odbočování vlevo i vpravo na ulici Broumarská.

 

II. ETAPA REKONSTRUKCE – PŘEDPOKLAD OD ČERVENCE DO ZÁŘÍ 2018 (BUDE UPŘESNĚNO)

 

Opravy komunikací v oblasti jsou nezbytné. Děkujeme za pochopení a toleranci dočasného nepohodlí spojeného se stavbou. Zároveň se tímto velmi omlouváme za nezbytná dopravní omezení. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách městské části.

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...