Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Rozšíření úřední doby

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR rozšiřuje Úřad MČ Praha 14 úřední hodiny pro veřejnost. Od středy 17. února 2021 bude přístupný vždy v pondělí a ve středu od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin.

Současně se pro výše uvedené úřední hodiny obnovuje možnost rezervace termínu schůzky s úředníkem i na odd. občanských průkazů a cestovních pasů. V případě mimořádné situace je možné dohodnout si individuální návštěvu úřadu mimo stanovené úřední hodiny, a to po předchozí telefonické dohodě s konkrétním úředníkem. Podatelna a Informační kancelář jsou, stejně jako dosud, pro veřejnost otevřeny ve standardním režimu.

V budově ÚMČ Praha 14 nadále platí přísná hygienická opatření včetně povinnosti nosit roušky. Žádáme návštěvníky, aby osobní kontakt s úředníky omezili na nezbytné minimum a vždy, když je to možné, upřednostňovali elektronickou či telefonní formu komunikace.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 15. 2. 2021