Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Milostivé II

Šance na nový začátek: Milostivé léto II.

Upozorňujeme občany na další etapu projektu Milostivé léto II., díky němuž se lidé mohou zbavit části dluhů vůči veřejnoprávním institucím. Uvedené se mimo jiné týká i některých závazků vůči městské části Praha 14 a organizaci Správa majetku Praha 14. Princip je jednoduchý: uhraďte exekutorovi od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

Veškeré podrobnosti jsou dostupné v materiálech připravených hl. m. Prahou.

 V případě dotazů jsou vám k dispozici: