Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Sčítání lidu 2021

Od roku 1869 probíhá každých deset let sčítání lidu. Vzhledem k tomu, že poslední se uskutečnilo v roce 2011, připadá na letošek další opakování této události. Proč je sčítání lidu důležité? Jeho výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, pro rozvoj infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i práci výzkumných či vědeckých pracovišť. Zkrátka – informace vzešlé ze sčítání lidu v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

To letošní začne o půlnoci z 26. na 27. března. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Za realizaci sčítánu lidu, domů a bytů ze zákona odpovídá Český statistický úřad. Pro aktuální informace o přípravách a průběhu Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku Českého statistického úřadu 274 056 789.

Podrobné informace o sčítání jsou rovněž součástí tohoto letáku.

Zveřejněno: 10. 3. 2021