Život na Praze 14

Semafory mají jiné intervaly

24.4.2014

Dovolte mi reagovat na časté dotazy občanů ohledně fungování signalizačních zařízení – semaforů na území městské části Prahy 14. Zvláště koncem loňského roku se rozšířily „zaručené zprávy“, že po provedených opravách některých semaforů v křižovatkách není jejich provoz sladěn a koordinován a že účastníci silničního provozu se tím cítí ohroženi a často si připadají jako „pokusní králíci“. Nejvíce se připomínky týkaly křižovatek Broumarská – Cíglerova, Českobrodská – Rožmberská a Kolbenova Penny Market. Protože současně byly přenastaveny také intervaly semaforů v oblasti nákupního střediska Centrum Černý Most, mohli řidiči i chodci získat dojem, že se jedná o chaos. Chtěl bych všechny ujistit, že tento dojem je mylný a že k obavám není žádný důvod. PLYNULOST DOPRAVY SE ZLEPŠILA Požadavkem městské části a zástupců Magistrátu hl. m. Prahy bylo semafory ve všech zmíněných lokalitách, kromě provedení potřebné rekonstrukce, osadit i nejmodernější osvědčenou technologií (snímači intenzity dopravy, elektronickým vyhodnocováním apod.), která by přispěla k maximální plynulosti dopravy a co největší ochraně chodců. Pravda je, že původní nastavení pro zkušební

provoz bylo provedeno podle modelu daného projektem, ale v krátké době byly intervaly přenastaveny podle reálného provozu a můžeme doložit, že jeho plynulost se zlepšila. To ale samozřejmě nic nemění na faktu, že každá křižovatka je pro řidiče i chodce místem zpomalení, zdržení a také vyžaduje zvýšenou pozornost. Tak to ostatně zmiňuje i zákon o pozemních komunikacích. Všechny nepříznivé situace vzniklé v místech křižovatek samostatně vyhodnocujeme a spolu s Policií ČR, společností Eltodo, Technickou správou komunikací a projektanty navrhujeme možná zlepšení. Do finální podoby a funkce signalizačního zařízení samozřejmě ještě před investicí ve stadiu projektu promítáme připomínky samosprávy, provozovatele, policie atd. Jen velmi těžko ale můžeme brát vážně požadavek jednoho místního občana, který při kolaudaci semaforů na křižovatce Broumarská – Cíglerova odešel se slovy: „Nic bych tam nedával.“ To určitě není řešení, které bychom podpořili.

 

Ing. Pavel Šustr, vedoucí Odboru dopravy a ochrany prostředí

Předešlé aktuality

Během srpna bude TSK opravovat vozovku v Poděbradské

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 10. srpna 2024 opravu části komunikace Poděbradská, a to vozovku ve směru do centra v úseku od ulice Na Obrátce k tramvajové zastávce "Nademlejnská". Bude provedena výměna povrchu vozovky na 320 m dlouhém úseku. Odfrézována bude vozovka v tloušťky do 10 cm s následnou náhradou z živičného povrchu, dále dojde k opravě uličních vpustí a napojení odvodnění a obrub, a rovněž dojde i k lokální sanaci vybraných míst a na závěr bude realizováno nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách: 1. etapa: 10. 8. – 21. 8. 2024: bude uzavřen pravý jízdní pruh

Zveřejněno: 18.7.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Letní Čtrnáctka: nová porce čtení z městské části

Distribuce tištěného vydání letní Čtrnáctky začne začátkem prázdnin, elektronická verze je k dispozici již nyní. Na stránkách aktuálního čísla časopisu naleznete tipy, jak v létě trávit volný čas nejen v Praze 14, informace o dětí v centru Plechárna na Černém Mostě či článek o dalším ročníku projektu Corrency - systému na podporu lokální ekonomiky, jehož prostřednictvím radnice finančně podpoří sportovní a zájmové kroužky pro děti. Přejeme krásné a pohodové léto!

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Připomínáme: od 1. 7. platí nový stavební zákon

Připomínáme, že dne 1. 7. 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 přispěje na volnočasové aktivity dětí. Opět pomocí Corrency

Praha 14 se podruhé v řadě zapojí do systému Corrency – projektu zaměřeného na podporu lokální ekonomiky. Tentokrát jeho prostřednictvím přispěje na volnočasové aktivity dětí, respektive podpoří místní poskytovatele těchto služeb. Na svém červnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé městské části. „Uvědomujeme si, že náklady na kroužky a další volnočasové aktivity stále rostou. A nejen tyto náklady. Našim cílem je pomoci rodičům s touto finanční zátěží, motivovat k zapojení rodiny, které by si jinak financování aktivit nemohly dovolit a podpořit jednotlivce a lokální organizace, jež se u nás o volný čas dětí starají. Vyčlenili jsme na to 1 milion korun,“ uvedl starosta Prahy

Zveřejněno: 27.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality