Život na Praze 14

SERVISNÍ ZÁZEMÍ EMIL FREY

Umístění: kat. území Kyje, Skorkovská ulice

Investor: ADIMO ČR, s.r.o., Pekařská 638, Praha 5

Projektant: ARTECH- projekční, inženýrská a realitní kancelář, Ing. arch. Pavel Veřtát, Máchova 1429, Písek

Objekt: jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, servisní a školící zázemí, showroom

Parkování: odstavná a prezentační plocha pro vystavení vozů o celkové kapacitě 262 aut

Studie 2022