Život na Praze 14

RŮZNÉ

Sociologické šetření

Sociologocký ústav AV ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí  šetření Mezinárodního programu sociálního výkumu (akademický/vědecký program, nikoliv komerční).

Cílem šetření je získat chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR. Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti v oblasti sociologie, politologie a ekonomie a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti.

Dotazování (osobní rozhovor) ve většině případech trvá 40 minut. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti do konce listopadu. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle: 225 301 639. Můžete také napsat zprávu na adresu: spolecenskevztahy@median.cz.

Děkujeme za ochotu zapojit se do průzkumu.

Napsat komentář