Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Soud hledá přísedící. Zdroj obrázku: http://www.vzorovedokumenty.cz/6/uzavirani-smluv-pravni-poradna-zdarma/

Soud hledá přísedící

Obvodní soud pro Prahu 9, do jehož působnosti spadá i MČ Praha 14, nutně potřebuje nové přísedící, bez nichž nemůže vykonávat svou činnost. Přísedící se účastní soudního projednávání jednotlivých případů, jimž jako předseda senátu předsedá soudce. O funkci přísedícího se může ucházet občan, který má na území MČ Praha 14 trvalé bydliště nebo zde vykonává své zaměstnání. Do funkce je volen Zastupitelstvem MČ Praha 14. Dalšími podmínkami pro kandidáta je věk nejméně 30 let a čistý trestní rejstřík, příp. negativní lustrační osvědčení (dle věku). Podmínkou naopak není právnické vzdělání ani absolvování jiné VŠ. Zájemci se mohou s podrobnějšími  dotazy a pro přísl. formuláře obrátit na Úřad MČ Praha 14, pracoviště Občanskosprávního odboru tel.: 281 005/233 nebo 340.

Zveřejněno: 14. 12. 2020