Život na Praze 14

Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“

organizované městskou částí Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Soutěž „14 koloběžek pro Prahu 14“ pořádá městská část Praha 14 v srpnu 2022, a to výhradně v rámci mobilní aplikace Moje 14. Je určena pro dvě věkové kategorie: pro účastníky ve věku od 6 do 11 let a ve věku od 12 do 16 let.

 

Základním předpokladem účasti v soutěži je vytvořit a nahrát soutěžní příspěvek ve formě videa na téma „Proč se mi dobře žije na Praze 14“ / „Proč rád(a) žiju na Praze 14“ (prostřednictvím odkazu na Youtube/Vimeo…) do aplikace Moje 14 a vyplnění elektronického registračního formuláře v aplikaci Moje 14. Formulář vyplňuje zákonný zástupce účastníka soutěže. Soutěžní příspěvek musí být původní a vytvořený účastníkem soutěže. Při tvorbě je přípustná konzultace s rodiči či dalšími osobami. Další podrobnosti viz Pravidla soutěže dostupná mj. v aplikaci Moje 14 a na webu www.praha14.cz.

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka soutěže (vyplňujícího elektronický registrační formulář):

 

Věková kategorie účastníka soutěže: ___________________________________________________

 

Adresa trvalého pobytu soutěžícího i jeho zákonného zástupce:

 

__________________________________________________________________________________

Text souhlasu:

Souhlasím s účastí mého syna/dcery (jméno, příjmení):

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

ve výše popsané soutěži „14 elektrokoloběžek pro Prahu 14“ i s případným převzetím výhry. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly a podmínkami soutěže a beru je bez námitek na vědomí.

 

Datum a místo:

 

Podpis zákonného zástupce účastníka soutěže: