Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Statistické šetření ČSÚ, zdroj ilustračního obrázku: http://hostice.knihovna.info/?menu=3092

Statistické šetření

Český statistický úřad aktuálně provádí Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“, které navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995. Zemědělské subjekty navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platný ve spojení s občanským průkazem). Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ.

Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky, případně poštou.

Vlastní zjišťování potrvá do 26. října 2020.

Detailnější informace o prováděném šetření jsou k dispozici na webu ČSÚ.

Zveřejněno: 4. 9. 2020

Napsat komentář