Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Stavba mostu finišuje

Stavba mostu se dostává do závěrečné fáze, na kterou plynule naváže realizace napojení levého i pravého předmostí, tedy Hodějovská a Za Rokytkou. Součástí celé akce je přeložení několika inženýrských sítí, které odehrává v nestandardních podmínkách. Protože došlo ze strany jejich správců ke zpoždění vlastní realizace přeložek díky nevhodnému podloží a nutnosti změny technologie, dokončení akce se posouvá cca do poloviny prosince 2020, do kdy nebude ulice Hodějovská v místě stavby mostu průjezdná.

 Spojení pro pěší mezi ulicemi Hodějovská a Za Rokytkou bude zachováno po stávající provizorní lávce, případně již po novém mostě, který by mohl být chodcům otevřen ještě před dokončením celé akce. Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Zveřejněno: 9. října 2020