Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Systémy na odd. OP, pasů, evidence obyv. v provozu

Systémy související s agendou občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel jsou opět v provozu.
Děkujeme za trpělivost.
Zveřejněno: 13. května 2021