Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Zdroj ilustračního obrázku: Pixabay

TZ 11/2021 Na Černém Mostě přibude více než stovka nových parkovacích míst

Praha, 22. září 2021 – Praha 14 patří mezi městské části, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. I z toho důvodu místní radnice požádala Magistrát hl. m. Prahy, aby zřídil nová stání v ulici Chlumecká na Černém Mostě. „Díky úpravám dopravního značení, které na základě projektu městské části momentálně připravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), vznikne 101 nových parkovacích míst. Výsledné řešení vychází z požadavků všech dotčených orgánů, mimo jiné i Policie ČR a příslušných magistrátních odborů,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Petr Hukal.

Nová stání budou zřízena v aktuálně nevyužívaném odstavném pruhu. „Počítáme s tím, že je budou využívat spíše lidé, kteří v oblasti potřebují zaparkovat, aby mohli dál pokračovat metrem,“ řekl místostarosta Hukal.

Vzhledem k tomu, že ulice Chlumecká je frekventovaná, prioritou při přípravě projektu byla bezpečnost parkujících. Mezi pravým pruhem pro vozidla a parkovacím pásem vznikne cyklopruh, který bude plnit dvě funkce. Jednak ochrání osoby vystupující z auta na levé straně, jednak poslouží silničním jezdcům, kteří kvůli méně komfortnímu povrchu a komplikovanému průjezdu přes prostor terminálu Černý Most nevyužívají stezku na tubusu metra. „Vytvořit u parkovacích stání bezpečnostní odstup pro lidi vystupující z aut by bylo nezbytné, i kdyby zde cyklopruh nevznikl. Takto má prostor další využití,“ uvedl místostarosta Hukal.

Díky novému dopravnímu značení vznikne za parkovacím pásem, ve směru k tubusu, také koridor pro pěší, kterým se lidé bezpečně dostanou až ke stanici Rajská zahrada. Koridor později nahradí chodník, jenž nově propojí ulice Chlumecká a Cíglerova. Povede pod tubusem metra poblíž křižovatky s ulicí Pospíchalova.

„Průjezdnost komunikace se změnou dopravního značení nijak nesníží, v obou směrech nadále zůstanou dva jízdní pruhy. Věřím, že ve spojení s aktuálně dokončovaným parkovacím domem na Černém Mostě (hl. m. Praha jej buduje v místě bývalého P+R parkoviště) úprava značení uleví řadě okolních ulic, kde potřebují parkovat rezidenti. Další parkovací místa městská část plánuje u otočky tramvají na Lehovci,“ doplnil místostarosta Hukal.

Pro více informací:
Ing. Petr Hukal, DiS., Ph.D.
místostarosta
Tel.:  724 464 403
E-mail: Petr.Hukal@praha14.cz