Život na Praze 14

TZ 11/2016 Obyvatelé Prahy 14 mají od letoška více příležitostí k veřejným debatám s politickými představiteli a odborníky městské části

26.5.2016

Praha, 26. května 2016 – Městská část Praha 14 rozšiřuje tradici Veřejných fór. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, letos jich radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelům tak přibyly možnosti, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit.

„Rozhodli jsme se jít touto cestou, protože jsme cítili, že jedno fórum do roka zkrátka nestačí. Také jsme chtěli jít lidem blíž, respektive řešit příležitosti dané čtvrti přímo v té čtvrti. Samozřejmě, že ani v minulých letech nebylo Veřejné fórum jedinou akcí, při které se političtí představitelé a zástupci městské části s občany stýkali, ale bylo jediné všeobecné. Ostatní setkání se konala v režimu veřejných projednání, tedy vždy na konkrétní aktuální téma, které bylo třeba s občany dané lokality řešit,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Maraton lokálních veřejných fór odstartoval v květnu. Stany a debatní stoly městská část zatím lidem zpřístupnila na Černém Mostě I., v Kyjích a v Hloubětíně. V červnu na dosavadní setkání navážou další dvě – tentokrát na Lehovci a na Hutích.

Jak lokální fóra fungují? U připravených, tématicky zaměřených stolů, mohou občané sdělovat své podněty. Ty se zapíší a lidé z nich pak při následném hlasování vybírají dva nejpalčivější. „Z těchto bodů, čítajících tedy dva podněty za každý stůl, se při dalším hlasování zvolí dva finální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či zastupitelé zabývají. Záleží na závažnosti podnětu, respektive na tom, v čí kompetenci jeho řešení je,“ řekla radní Mgr. Irena Kolmanová, která má pořádání veřejných fór ve své gesci.

Podněty se městská část snaží vypořádávat neodkladně, i když samozřejmě ne vždy je to tak jednoduché. Zvláště, když jde o záležitosti, které nespadají do kompetence městské části. „Příkladem takových požadavků občanů je revitalizace hloubětínského náměstí. Tu my sice řešíme, protože jde o zásadní počin v rozvoji Prahy 14, ale kdy a v jakém rozsahu k ní dojde, bude nakonec záležet na hlavním městě Praze, potažmo na Technické správě komunikací hlavního města Prahy, která náměstí spravuje,“ uvedl starosta Bc. Radek Vondra.

Co rychle spěje k pozitivnímu výsledku, je řešení podnětu, jenž občané nejvíce prosazovali v rámci lokálního veřejného fóra na Černém Mostě I. Týkal se přemnožení nutrií u rybníčku Aloisov, kvůli kterému dochází k poškozování břehů a k velkému úbytku vodního ptactva. „Obrátili jsme se na Lesy hl. m. Prahy, do jejichž kompetence řešení této situace spadá. Odborníci již začali s odchytem. V plánu je i velký zátah, ale pro ten je potřeba nejprve postavit v Kbelích výběh, kam bude možné nutrie umisťovat,“ podotkla radní Mgr. Irena Kolmanová.

Postup radnice, který si vysloužil i písemnou pochvalu od okolo žijících lidí, občané kvitovali v případě vypořádání výsledků letošního – tentokrát ne fóra, ale projednání – na náměstí Plk. Vlčka na Černém Mostě. Zástupci městské části zde chtěli s obyvateli řešit možnosti revitalizace tamního dětského hřiště, lidé se však většinově vyjádřili, že herní plochu na daném místě vůbec nechtějí.

„Vadilo jim, že zejména lavičky, bez nichž se ale hřiště pro malé děti dost těžko obejde, hojně přitahují různé problémové skupinky občanů. Proto jsme rozhodli hřiště neobnovovat, ale zrušit,“ doplnila k tomu radní Kolmanová.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Předešlé aktuality

Česká pošta v červenci uzavře pobočku v ulici Poděbradská

Vážení občané, vzhledem ke klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách přehodnotil Český telekomunikační úřad kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Od 1. července 2023 Česká pošta bez náhrady uzavře 300 poboček (nejedná se o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná, a o pošty Partner). V Praze 14 bude v souvislosti s uvedenými opatřeními uzavřena pošta Praha 94 (Poděbradská 489). Zástupci České pošty ujišťují, že navzdory snížení počtu poboček

Zveřejněno: 31.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Chceme tu mít čisto, jak to vidí místní žáci?

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14, a to od 29. 3 do 30. 4. 2023. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto! MČ Praha 14 nechala všechna ošklivá místa na své náklady vyklidit.

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Spouštíme 4. ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás

V úterý 21. března 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 spuštění čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Od 1. května 2023 tak mohou zájemci opět podávat své návrhy na vylepšení naší městské části. Pravidla pro tento ročník najdete na našem webu – projekty jsou opět rozděleny do dvou kategorií malé (do 300 tis. Kč) a velké (do 2,5 mil. Kč) a vyčleněno je na ně opět celkem 5 milionů Kč. Těšíme se na vaše projekty :-)! Zveřejněno: 29. března 2023

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 uvolní milion korun na pomoc občanům i obchodníkům

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo spuštění pilotního projektu na oživení lokální ekonomiky – systému Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to i jako důležitý krok v podpoře rozvoje podnikatelského

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2023 Praha 14 se zapojuje do systému Corrency. Mezi své občany rozdělí 1 milion korun. Pomůže tak i lokálním obchodníkům.

Praha 14, 22. března 2023 – Městská část Praha 14 spouští na svém území pilotní projekt na oživení lokální ekonomiky – systém Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro podnikatele k podávání daňových přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině. V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky. Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod,

Zveřejněno: 22.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality